Tidslinje

1972 -1977

Oppstartsår

Styring av og i Equinor: Equinor og staten

Stortingsvedtaket bak statsoljeselskapet

Hadde ikke den borgerlige regjeringen som sørget for å øke den statlige eierandelen i...

Styring av og i Equinor: Equinor og staten

Kontroll over Statfjord og nøkkelblokkene

Helt fra opprettelsen i 1972 hadde Statoil mål om å bli et fullt integrert oljeselskap....

Styring av og i Equinor: Equinor og staten

Den norske stats oljeselskap opprettes

Den egentlige fødselsdagen for dagens Equinor er 18. september 1972. Da ble Den norske...

Styring av og i Equinor: Organisasjon og ledelse

Arve Johnsen – en fremsynt pioner

Arve Johnsen var Statoils første administrerende direktør fra 1972 til 1988. Han var en...

I Norge og verden: Norsk sokkel

Statfjord tildeles

Etter funnet av Ekofisk i 1969 var norske myndigheter i det som må karakteriseres som en...

Økonomi og samfunn

Medeier i oljerør

Arve Johnsen deltok i sitt første styremøte i statsoljeselskapet den 5. desember 1972....

Styring av og i Equinor: Equinor og staten

Statoils rolle

Hva skulle Statoil være? Hvor gikk grensen mellom myndigheten Stortinget hadde over...

Styring av og i Equinor: Organisasjon og ledelse

Kompetanse betyr alt!

Stortinget hadde bestemt at et statlige oljeselskap skulle opprettes. Det formelle var på...

Økonomi og samfunn

Den første oljekrisen

I 1973 valgte OPEC for første gang å bruke oljen som politisk våpen. Tiltakene landene...

I Norge og verden: Norsk sokkel

Starten på noe stort – Statfjordfunnet

Det er geologisk flaks at det finnes olje og gass på norsk sokkel, men det er ikke flaks...

Økonomi og samfunn

Striden om finansiering av Statoil

Statoil skulle komme til å bli Norges mest innbringende selskap. Det startet med en...

Styring av og i Equinor: Equinor og staten

Statoil får hånd om statens oljeandel

En av «kampene» Statoils ledelse kjempet de første årene gjaldt disponering av...

I Norge og verden: Norsk sokkel

Statex og samarbeid med Kongsberg Våpenfabrikk

Statoil vokste fort, og i mange retninger, men ikke uten problemer og kontroverser. I 1974...

I Norge og verden: Foredling og salg

Statoils vei inn i petrokjemi

Det var ikke opplagt at Statoil fra starten av skulle engasjere seg i petrokjemi – det...

Styring av og i Equinor: Organisasjon og ledelse

Statoil-paragrafen

Statoils vedtekter ble ikke vedtatt i Stortinget før i mars 1974. De inkluderte...

Styring av og i Equinor: Organisasjon og ledelse

Det statlige oljeselskapets første ansikt utad

Det var mange oppgaver å ta fatt på da 38 år gamle Arve Johnsen tiltrådte som...

Styring av og i Equinor: Equinor og staten

Et styre med kort levetid

Styreleder Hauges kompromissløse holdning overfor Industriministeren og...

Styring av og i Equinor: Organisasjon og ledelse

Informasjonsavdeling i nøkkelrolle

Statoil fikk i henhold til konsesjonsvilkårene ansvar for all informasjon til...

Styring av og i Equinor: Organisasjon og ledelse

B&B og G&G blir til

Da Statoil i 1974 inngikk en kontrakt med Ross Rig for en lengre periode, innledet...

Styring av og i Equinor: Organisasjon og ledelse

Lite likestilling i 1970-årene

I 1970-årene var Statoil en arbeidsplass dominert av menn. De første kvinnene som ble...

I Norge og verden: Norsk sokkel

Bygging av Statfjord A

Byggingen av Statfjord A omfattet to svære industrioppdrag: bygging av et understell i...

Styring av og i Equinor: Equinor og staten

Statoils eierandel i Statfjord

Stortinget vedtok 9. juni 1975 at Statoil skulle opprettholde sin eierandel på 50 prosent...

I Norge og verden: Norsk sokkel

Rigget for suksess – Ross Rig

Ross Rig var den første riggen Statoil disponerte som operatør. Gjennom arbeid på den...

I Norge og verden: Foredling og salg

Frå husmann til husbondsrett

På midten av 1970-talet var den norske oljehistoria ennå fersk og ufullstendig utforma....

I Norge og verden: Foredling og salg

Oljedistribusjon i raudt, kvitt og blått

Korleis skulle norsk oljepolitikk sjå ut? Trengte ein oljenasjon eit statleg styrt...

Styring av og i Equinor: Equinor og staten

Statfjord og informasjon til Stortinget

Utviklingen av Statfjordfeltet fra funn til produksjon var det første oljeprosjektet som...

Teknologi og miljø: Teknologi og forskning

Oljen til lastebøye på Statfjord

Statfjord var et gigantisk felt som ville produsere enorme mengder olje og gass lenge. ...

I Norge og verden: Norsk sokkel

Statoils første funn – Tommeliten Alpha 1/9-1

Arve Johnsen hadde tidlig store ambisjoner om et vertikalt integrert oljeselskap, som...

Styring av og i Equinor: Equinor og staten

Brevet fra OD

Forberedelsene til Statfjord B var godt i gang høsten 1976. Det var inngått...

Styring av og i Equinor: Organisasjon og ledelse

Ro i rekkene på land

Med et nært forhold til Arbeiderpartiet, var det naturlig at ledelsen i Statoil var...

I Norge og verden: Norsk sokkel

Funnet av Gullfaks: Brønnspark og utblåsning

Det var knyttet store forventninger til «Gullblokka» 34/10, og det helnorske...

I Norge og verden: Norsk sokkel

Slik havnet gullblokken hos Statoil

Gullblokken 34/10 – den mest ettertraktede på norsk sokkel, skulle bli Statoils...

Se alle artikler fra 1972-1977

1978 -1988

På egne bein – et integrert oljeselskap

I Norge og verden: Norsk sokkel

Betongens dominans: eksemplet Gullfaks

Valget av betongkonseptet Condeep på Gullfaks, der Statoil hadde 85 prosent av eierskapet...

Teknologi og miljø: Teknologi og forskning

Dykkeforskning for å gjøre det umulige mulig

I oktober 1985 åpnet Statpipe, den første rørledningen som krysset Norskerenna. Det var...

Styring av og i Equinor: Equinor og staten

Volvoavtalen – nesten Volvoil

Avtalen var klar. Enkelt sagt: Norge skulle betale omtrent 1 milliard kroner, og Volvo...

I Norge og verden: Norsk sokkel

Troll blir funnet – «Flathead», «Leif» og «Lars»

Vanligvis leter geologer etter subtile endringer i seismikken, som kan representere noe i...

Styring av og i Equinor: Organisasjon og ledelse

Kongen av Forus

Onsdag 22. august 1979 var det offisiell åpning av første byggetrinn på Statoils...

I Norge og verden: Internasjonalt

Statoil inntar Kina

Et første steg ut i verden fant sted da Arve Johnsen satte seg på flyet til Beijing en...

I Norge og verden: Norsk sokkel

Oljeleting starter i Barentshavet

Det var store forventninger om å finne olje i områdene nord for 62. breddegrad da disse...

Teknologi og miljø: Teknologi og forskning

Norges mest lønnsomme oppfinnelse

Alle petroleumsingeniører med respekt for seg selv har hørt om dataprogrammet OLGA. Det...

Styring av og i Equinor: Organisasjon og ledelse

Samordning på arbeidsgiversiden

I 1977 var Norge inne i en økonomisk krise som følge av oljekrise og skipsfartkrise....

Styring av og i Equinor: Organisasjon og ledelse

Fagforeninger og streiker offshore

Egne spilleregler og mye turbulens er stikkord som karakteriserer forholdet mellom...

I Norge og verden: Internasjonalt

Dronningbesøk

Den 8. mai 1981 var dronning Elizabeth II og prins Philip invitert til Statoils...

Teknologi og miljø: Teknologi og forskning

Statpipe – en bragd

«Petroleum på den norske kontinentalsokkel skal som hovedregel ilandføres til Norge,...

I Norge og verden: Internasjonalt

USA får øynene opp for norsk gass

Under den kalde krigen var det viktig for amerikanerne å hindre Sovjetunionens evne til...

Teknologi og miljø: Teknologi og forskning

Dykking ved Statpipe

Hele det 880 km lange Statpipe-røret ble lagt på norsk sokkel. På det dypeste lå...

Økonomi og samfunn

Striden om operatørskiftet på Statfjord

Statfjord var en enestående mulighet for et ungt og ambisiøst Statoil til å få...

I Norge og verden: Foredling og salg

Statoil sigrar på Mongstad

Statoil ville utvide Mongstad-raffineriet for å kunne raffinere meir av råolja frå...

Styring av og i Equinor: Equinor og staten

Vingeklippingen av Statoil

Til tross for Stortingets vedtak om å etablere Statoil i 1972, ulmet det snart en...

I Norge og verden: Internasjonalt

Pulsårene i norsk gasseksport

Undersjøiske rørledninger tilknyttet norsk sokkel eksporterer årlig gass til en verdi...

Styring av og i Equinor: Organisasjon og ledelse

Likestilling og mangfold i Equinor

Likestillingsarbeidet i Equinor har gått fra å følge et statlig ideal til å bli et...

I Norge og verden: Foredling og salg

Statoil går inn i Skandinavia

På 1980-talet var Statoil i ferd med å få tilgang til mykje olje, olje som kunne...

I Norge og verden: Norsk sokkel

West Vanguard-ulykken

Klokken 23:10 søndag 6. oktober 1985 loggførte Ørland radio og Hovedredningssentralen...

I Norge og verden: Norsk sokkel

Operatørkampen om Troll

Troll er ikke bare en gassgigant, men har også store oljeforekomster. Hvilken rolle...

I Norge og verden: Internasjonalt

Trollgass til kontinentet

Trollfeltet ble funnet i 1979 og er en av de største gassforekomstene i verden til havs....

Teknologi og miljø: Teknologi og forskning

Tommeliten – verdifull erfaring under vann

Tommeliten var ikke det største Statoil-prosjektet, men det ble gjennomført på en...

I Norge og verden: Norsk sokkel

Gullfaks – det første «norske» feltet

Det blir sagt at nordmenn som hevder de uttrykker seg best på engelsk neppe kan noen av...

I Norge og verden: Norsk sokkel

Gullfaks – den store svenneprøven

20. juni 1978 startet Ross Rig, på oppdrag fra Statoil, boringen av den første brønnen...

I Norge og verden: Norsk sokkel

Dykkerløse Gullfaks havbunnsbrønner

Den første oljen som ble produsert på Gullfaks kom ikke fra brønner på...

Økonomi og samfunn

Pengemaskinen Statfjord

Nordsjøens største oljefelt har både vært et prestisjefylt prosjekt og en gullkantet...

Teknologi og miljø: Teknologi og forskning

Tommeliten-trøbbel

Selv om Tommeliten-prosjektet nådde sine mål, var det slett ikke problemfritt underveis....

Økonomi og samfunn

USA – verdens største energimarked

USA er storforbrukere av olje og gass, og var derfor et av de første stedene Statoil...

I Norge og verden: Internasjonalt

Det er et yndig land – eller?

Statoil ville ut i verden, og i sør lå et yndig land og ventet. Allerede i 1981 søkte...

Styring av og i Equinor: Organisasjon og ledelse

Arve Johnsens avgang

Høsten 1987 kom milliardoverskridelser i forbindelse med utbyggingen av raffineriet og...

Styring av og i Equinor: Organisasjon og ledelse

Harald Norvik – en målrettet leder

Harald Norvik overtok etter Arve Johnsen og ble ansatt som Statoils andre konsernsjef. Han...

I Norge og verden: Foredling og salg

Frå Norol til Statoil

Norol blei i 1976 etablert som eit sjølvstendig, statleg distribusjonsselskap for...

I Norge og verden: Foredling og salg

Då isfjellet vaks til ein «mong»

I april 1988 var det klart at Mongstad-raffineriet ville bli tre gonger så dyrt som...

Se alle artikler fra 1978-1988

1989 -2000

Nordover, nedover, utover- første internasjonalisering

I Norge og verden: Internasjonalt

Oss statsoljeselskaper imellom

Statoils første internasjonale vekststrategi var i 1980- og 90-årene, rettet mot land...

I Norge og verden: Internasjonalt

Ti år i Thailand

Statoils styre vedtok i desember 1989 å etablere datterselskap i Thailand med kontor i...

I Norge og verden: Norsk sokkel

Veslefrikk – flytende gjenbruk

Høsten 1986 falt oljeprisen til det laveste nivået på over ti år. Det å gjøre et...

Teknologi og miljø: Teknologi og forskning

Troll på land

Sju år etter at Trollfeltet ble funnet, leverte operatøren Shell inn en plan for hvordan...

Økonomi og samfunn

Den hardeste streiken

Oljearbeiderne hadde i 1990 høye forventninger til lønnsoppgjøret. Etter to år med...

I Norge og verden: Internasjonalt

Med BP som læremester

I slutten av august 1990 ble det gjort kjent at Statoil gikk inn i en strategisk allianse...

I Norge og verden: Internasjonalt

Medeier med BP i Vietnam

Samarbeidsavtalen Statoil inngikk med BP i 1990 førte selskapet til mange nye land i...

I Norge og verden: Internasjonalt

Angola – krig, korrupsjon og 100 milliarder kroner

Borgerkrig og korrupsjon preget Angola sør på den afrikanske vestkyst i 1993 da...

Teknologi og miljø: Teknologi og forskning

Statfjord-satellittene med fruktbart industrisamarbeid

Det kan komme mye godt ut av en krise. Oljeprisfallet i 1986 gjorde at oljeselskapene...

I Norge og verden: Internasjonalt

Drømmen om Kaukasia

Da Sovjet falt fra hverandre i 1991 og Aserbajdsjan etablerte seg som selvstendig...

I Norge og verden: Norsk sokkel

Ikke god på bunnen – Sleipner A synker

Om morgenen 23. august 1991 gikk det bokstavelig talt sjokkbølger gjennom hele Stavanger...

I Norge og verden: Norsk sokkel

Norne – Harstads første driftsoppgave

Norne ble det første produksjonsskipet på norsk sokkel og det første feltet som ble...

I Norge og verden: Internasjonalt

Gass fra Sleipner Øst til Europa

Fortellingen om gassen fra Sleipner Øst er dramatisk. En forhandlingsfiasko med britene...

Teknologi og miljø: Teknologi og forskning

Bolter til besvær

Våren 1993: Tre av fire ventiltrær for å regulere de store kreftene i brønnstrømmen...

Økonomi og samfunn

Olympisk ild med gass fra Statoil

OL på Lillehammer i 1994 har i ettertid fått et eventyrets skjær over seg – vellykket...

Økonomi og samfunn

EØS begrenser Statoils muligheter

EØS-avtalen, som trådte i kraft 1. januar 1994, gjorde at Norge måtte tilpasse lover og...

Teknologi og miljø: Teknologi og forskning

Norge og Brasil i samarbeid under vann

Både likheter og ulikheter mellom Norge og Brasil som oljenasjoner har kommet til syne i...

I Norge og verden: Norsk sokkel

Troll A – gigantflytting fra fjord til felt

Er det én gang du vil sjekke værvarselet ekstra grundig, så er det hvis du har ansvaret...

I Norge og verden: Norsk sokkel

Heidrun og kampen om «mjøden»

Heidrun var geiten i norrøn mytologi som forsynte gudene og deres krigere i Valhall med...

I Norge og verden: Internasjonalt

Gass med bismak i Irland

Da irske myndigheter la ut offshoreområder for leting i 1993, søkte Statoil om...

I Norge og verden: Norsk sokkel

Hvor stort er et troll?

De fleste er kjent med at Troll er et stort gassfelt. Du vet kanskje også at det er...

I Norge og verden: Internasjonalt

24 år med oljesand i Venezuela

Venezuela har verdens største oljereserver, hvor mesteparten ligger som oljesand. Statoil...

I Norge og verden: Internasjonalt

Lufeng – første operatørskap i utlandet

På slutten av 1980-tallet åpnet det kinesiske statsoljeselskapet CNOOC store områder i...

Teknologi og miljø: Teknologi og forskning

Teknologiutvikling i Statoil

Statoil/Equinor har alltid vært kjent for å være langt fremme når det gjelder...

Styring av og i Equinor: Organisasjon og ledelse

Initiativets makt

En tale på nyåret i 1999 og et hyttebesøk sommeren 2006. Tilsynelatende er ikke dette...

Teknologi og miljø: Teknologi og forskning

Gass blir til mat? Bioprotein på Tjeldbergodden

Kunne noe av løsningen på verdens matvaremangel ligge i gass fra Heidrun og en...

Styring av og i Equinor: Equinor og staten

Statoil overtar deler av Saga Petroleum

Statoil og Saga ble begge etablert i 1972, men hadde svært forskjellige utgangspunkt....

Styring av og i Equinor: Organisasjon og ledelse

Olav Fjell – med bakgrunn i bank

I september 1999 tiltrådte Olav Fjell som den tredje konsernsjefen i Statoil. Den...

I Norge og verden: Internasjonalt

Equinors veier ut i verden

Ønsket om å vokse og bli mer likt de internasjonale oljeselskapene dukket tidlig opp i...

I Norge og verden: Foredling og salg

Bytehandelen

Frå 2000 til 2014 eigde Statoil og Shell ein part i kvarandre sine raffineri på...

Teknologi og miljø: Teknologi og forskning

Fra teleks til Teams

Teknologiutviklingen i Statoil/Equinor har vært formidabel fra selskapet ble opprettet i...

Se alle artikler fra 1989-2000

2001 -2006

Statoil på børs

I Norge og verden: Internasjonalt

Mexico – kort affære i avnasjonalisert farvann

Statoil opprettet et representasjonskontor i Mexico i 2001. Der lå kontoret geografisk...

I Norge og verden: Internasjonalt

På ultradypt vann i Brasil

I 2001 fikk Statoil sine første offshore-letelisenser i Brasil. Statsoljeselskapet...

Økonomi og samfunn

Petoro – den lille, anonyme kjempen

Equinors vidstrakte hovedkvarter på Forus er et velkjent landemerke for de aller fleste i...

I Norge og verden: Norsk sokkel

Åsgard – et teknologisk kvantesprang

I norrøn mytologi var Åsgard gudenes borg og lå midt i verden. For å komme dit måtte...

Styring av og i Equinor: Equinor og staten

Rivalen som forbilde

Statoil og Hydro hadde mye til felles som de førende norske oljeselskapene i de første...

Styring av og i Equinor: Equinor og staten

Bakgrunnen for delprivatiseringen

Delprivatiseringen av Statoil er en av de mest sentrale hendelsene i selskapets historie....

Styring av og i Equinor: Equinor og staten

Veien mot børsen

Etter å ha beredt grunnen for en delprivatisering i årene før, satte Harald Norviks...

Styring av og i Equinor: Equinor og staten

Gassco – bakgrunn, etablering og funksjon

Gassco har siden 2002 vært operatør for gasstransport fra norsk kontinentalsokkel og...

I Norge og verden: Internasjonalt

Internasjonal vekststrategi under Olav Fjell

For Statoil var delprivatisering et viktig middel for å kunne satse sterkere...

I Norge og verden: Internasjonalt

Statoils persiske «eventyr»

Etter at Statoils internasjonale samarbeid med BP tok slutt i 1999, var selskapet på egen...

Styring av og i Equinor: Organisasjon og ledelse

Inge K. Hansen – fra børsnotering til fusjonssondering

23. september 2003 ble konserndirektør Inge K. Hansen konstituert som Statoils...

I Norge og verden: Internasjonalt

Vill ve(k)st i Mexicogolfen

I 1995 fikk Statoil sitt første kontor i oljemetropolen Houston i Texas, USA. Dette var...

Styring av og i Equinor: Organisasjon og ledelse

Helge Lund – bakgrunn og ansettelse

Etter Olav Fjells avgang som konsernsjef i september 2003, tok det nesten ett år før...

Styring av og i Equinor: Organisasjon og ledelse

Helge Lund – vilje til vekst

Fra 2004 til 2014 ledet Helge Lund Statoil gjennom store endringer. Innenfor rammene av...

I Norge og verden: Norsk sokkel

Utblåsningen på Snorre A – enormt storulykkepotensial

I november 2004 oppstod det som ble beskrevet som en av de alvorligste hendelsene på...

I Norge og verden: Internasjonalt

Gass på vent i Tanzania

I 2012, fem år etter at Statoil hadde etablert seg i Tanzania, gjorde boreskipet Ocean...

Teknologi og miljø: Teknologi og forskning

Kristinfeltet – høyt trykk og høy temperatur

Gasskondensatfeltet Kristin ligger i Norskehavet 16 km sørvest for Åsgard, og kom i...

I Norge og verden: Internasjonalt

Tilgang med komplikasjoner i Russland

Med Vladimir Putin ved roret som president fra 1999 ble styret i Russland lenge ansett som...

Teknologi og miljø: Klima og miljø

Gasskraftverkene som strandet

Helt siden «de ti oljebud» var det et politisk ønske at olje og gass fra norsk sokkel...

I Norge og verden: Norsk sokkel

Konsert på 303 meters dyp

Troll A-plattformen er kjent for å være den høyeste konstruksjonen som noen gang er...

Se alle artikler fra 2001-2006

2007 -2014

Fusjon og internasjonal satsing

Teknologi og miljø: Klima og miljø

Månelanding

Høytflyvende visjoner er en innarbeidet del av statsministerens nyttårstale, et årlig...

I Norge og verden: Internasjonalt

I Canadas dype skoger

Canada er et svært land i utstrekning med rike naturressurser. Her ville Statoil...

I Norge og verden: Internasjonalt

Offshore på Canadas østkyst

Den norske historien om oljevirksomhet utenfor østkysten av Canada startet i 1996. Norsk...

I Norge og verden: Internasjonalt

Ukjente dyp i Indonesia

I 2007 sikret Statoil seg de første lisensene på dypt vann i Indonesia, og i 2011...

I Norge og verden: Norsk sokkel

Snøhvit – det «usynlige» gassfeltet

Snøhvit var det første feltet som ble bygd ut i Barentshavet – et område med lange,...

I Norge og verden: Internasjonalt

Trøbbel og standhaftighet i Libya

Equinors engasjement og turbulente historie i Libya starter i 1990-årene. Engasjementet...

Teknologi og miljø: Teknologi og forskning

Separator på havets bunn

Visjonen om «Havbunnsfabrikken» ble lansert av Statoil i 2012. Å flytte prosessanlegg...

Styring av og i Equinor: Organisasjon og ledelse

Fusjonen med Hydro – en ventet overraskelse

Drømmen om å få til en sammenslåing mellom Statoil og Norsk Hydros olje- og...

I Norge og verden: Internasjonalt

Storbritannia – ikke et hvilket som helst utland

I hvilken grad kan vi si at Storbritannia og britene har en spesiell plass i...

I Norge og verden: Internasjonalt

Petroleumsutvinning i Storbritannia

Et sentralt trekk ved Statoils/Equinors mangslungne virksomhet i Storbritannia er knyttet...

Teknologi og miljø: Klima og miljø

Havvind i Storbritannia

Equinor sin mest betydelige satsing på havvind er i Storbritannia – det største...

I Norge og verden: Internasjonalt

Skiferportefølje i USA

Fra 2008 kjøpte Statoil seg inn i olje- og gassfelter på land i USA for å delta i...

I Norge og verden: Norsk sokkel

Funnet av Johan Sverdrup – den siste giganten?

Hvem finner olje? Er det drilleren som styrer borekronen tusenvis av meter under havet? Er...

I Norge og verden: Internasjonalt

Mellomspill i Mesopotamia

Irak, med noen av verdens største forekomster av olje og gass, har vært et ettertraktet...

Styring av og i Equinor: Organisasjon og ledelse

Mot et bredere energiselskap – organisatoriske utviklingstrekk

Endring i et selskaps grunnleggende organisering er en indikator på vilje og evne til...

I Norge og verden: Norsk sokkel

Funnet av Johan Castberg

Det var en følelse av «do or die» på Statoils leteavdeling i Harstad i mars 2011....

I Norge og verden: Internasjonalt

Kortvarig leteinteresse i Kenya

Da Statoil var i ferd med å engasjere seg i Kenya i 2012, var selskapet på vei inn i et...

I Norge og verden: Internasjonalt

Olje og miljø i Australia

I Statoils mest ekspansive periode under Helge Lunds ledelse, etablerte selskapet seg i...

Teknologi og miljø: Teknologi og forskning

IT-tjenester fra India

Mange av de ansatte i Equinor, tidligere Statoil, vil nok forbinde India med IT-support...

I Norge og verden: Foredling og salg

Frå Statoil til Circle K

I 2010 starta Statoil ein prosess for å kvitte seg med alle bensinstasjonar i åtte land....

I Norge og verden: Internasjonalt

Surinam i Sør-Amerika

Statoils letesjef for USA og Sør-Amerika, Bill Maloney, nøyde seg ikke med å skaffe...

I Norge og verden: Internasjonalt

Undersøkelser på New Zealand

I 2013 fikk Statoil tillatelse til å lete etter olje og gass på New Zealands sokkel....

I Norge og verden: Internasjonalt

Gass fra risikable Algerie

I 2003 kjøpte Statoil andeler av British Petroleums gassfelt i Algerie i Nord-Afrika. BP...

I Norge og verden: Internasjonalt

Sør-Korea – en sentral byggeplass

Da Statoil åpnet landkontor i Sør-Korea i 2014, var formålet å følge opp store...

I Norge og verden: Internasjonalt

Letelisens i Myanmar

Som en del av den offensive internasjonale letestrategien i Helge Lunds periode, søkte og...

Økonomi og samfunn

Sparesteg

Petroleumsbransjen har – særlig i tider med høye olje- og gasspriser – hatt høyere...

Se alle artikler fra 2007-2014

2015 -2022

Oljekrise, klimakrise – ny kurs

I Norge og verden: Internasjonalt

Nicaragua – urørt og urolig

Nicaragua antas å være blant landene i Nord- og Sør-Amerika med høyest andel urørte...

I Norge og verden: Internasjonalt

Seismikk i Sør-Afrika

Statoil gikk inn i sin første lisens i Sør-Afrika i 2015. Statoil hadde på denne tiden...

Styring av og i Equinor: Organisasjon og ledelse

Eldar Sætre – kontinuiteten i konsernet

Ingen representerer kontinuitet kombinert med stor strategisk innflytelse i...

Teknologi og miljø: Teknologi og forskning

Equinor i førersetet innen subsea-kompresjon

På begynnelsen av 2000-tallet ble det satset stort på utvikling av undervannsteknologi i...

I Norge og verden: Norsk sokkel

Nytt liv for gassfeltet Frigg?

I 2016 overtok Equinor operatørskapet til den norske delen av Friggfeltet sentralt i...

I Norge og verden: Internasjonalt

Oljeleting i Uruguay

I 2016 kjøpte Statoil lisensandeler i Uruguay. Med dette ble landet en del av den...

Teknologi og miljø: Klima og miljø

Fra frakturering til fornybart i Argentina

I 2017 etablerte Equinor seg i Argentina. Selskapet opprettet kontor i hovedstaden Buenos...

I Norge og verden: Foredling og salg

Fra bensinstasjon til leting og produksjon

Husker du Statoil-stasjonene? I over to tiår var konsernnavnet og logoen med den oransje...

I Norge og verden: Norsk sokkel

Potensiell storulykke på Songa Endurance

Ikke siden 2004 hadde norsk sokkel opplevd en så dramatisk brønnkontrollhendelse som den...

Teknologi og miljø: Klima og miljø

Potensiale for havvind i Japan

Japan, som er et avansert samfunn med stort behov for energi, pekte seg tidlig ut som et...

Styring av og i Equinor: Organisasjon og ledelse

Statoil blir Equinor

Den 16. mai 2018 skiftet Statoil navn til Equinor. Det markerte en strategisk endring for...

Teknologi og miljø: Klima og miljø

Johan Sverdrup og kraft fra land

Feltet Johan Sverdrup ligger på Utsirahøyden i Nordsjøen, omtrent 150 km vest for...

I Norge og verden: Norsk sokkel

Aasta Hansteen – et lite funn med stort rør

Aasta Hansteen ligger langt nord i Norskehavet og er feltet som produserer fra størst...

Teknologi og miljø: Klima og miljø

Havvind i Sør-Korea

Lave oljepriser i årene 2014 til 2018 gjorde at det ikke kom flere ordrer fra Equinor til...

I Norge og verden: Norsk sokkel

Utbygging av Johan Sverdrup

Johan Sverdrup-feltet ble i 2019 beregnet til å være det tredje største oljefeltet på...

Teknologi og miljø: Klima og miljø

Klimaveikartet

Hetebølger, tørke, branner, ekstremnedbør, flom og ras: Utfordringene som følge av at...

Teknologi og miljø: Klima og miljø

Farefulle branner på landanlegg

Etter brannene på Melkøya og Tjeldbergodden i 2020 ble det stilt spørsmål ved...

Styring av og i Equinor: Organisasjon og ledelse

Anders Opedal – mellom industritradisjon og energitransisjon

Equinors nåværende konsernsjef er tett knyttet til de lange linjer i moderne norsk...

Økonomi og samfunn

Ti oljebud femti år etter

Kan du dine ti bud? 14. juni 2021 fylte «De ti oljebud» 50 år. I 1971 var Norge på...

I Norge og verden: Norsk sokkel

Et flerfaset Troll

Et gigantfelt som Troll, som inneholder store mengder både olje og gass, er ikke en enkel...

Teknologi og miljø: Teknologi og forskning

Verdensrekord på Trollfeltet

Trollfeltet har flere rekorder. Ikke bare er Troll A verdens høyeste flyttbare byggverk....

I Norge og verden: Norsk sokkel

Avgrenset og grenseløst

Statoil/Equinor har gjennom sin historie operert i flere typer grenseområder på norsk...

Teknologi og miljø: Klima og miljø

Vindkraft supplerer gasskraft på Tampen

Hywind Tampen på norsk sokkel er det første flytende vindkraftanlegget i verden som...

Økonomi og samfunn

Olje- og energibyen 50 år!

14. juni 2022 var det femti år siden Stavanger ble tildelt den offisielle rollen som...

Styring av og i Equinor: Equinor og staten

Equinors selskapshistorie i korte trekk

18. september 1972 er stiftelsesdatoen for Den norske stats oljeselskap a.s, etter hvert...

Styring av og i Equinor: Organisasjon og ledelse

Equinor 50 år

Den 18. september 2022 var det femti år siden Den norske stats oljeselskap a.s kjent som...

Se alle artikler fra 2015-2022