Olje og miljø i AustraliaFrå Statoil til Circle K

IT-tjenester fra India

text_format
Mange av de ansatte i Equinor, tidligere Statoil, vil nok forbinde India med IT-support – samtaler der «tastaengelsk» møtte «pidginengelsk». Frustrasjonen var til tider stor over misforståelser som noen ganger kunne fått alvorlige følger. Etter hvert har dette gått seg til, men da Equinor åpnet kontor i hovedstaden New Delhi i 2019, var det ikke IT det dreide seg om; det var hvordan selskapet kan engasjere seg på energisektoren.
Av Kristin Øye Gjerde, Norsk Oljemuseum
- Taj Mahal i India. Foto: Øyvind Hagen/Equinor

India er et land med store muligheter og store utfordringer. Landet er kjent for høy kompetanse innen informasjonsteknologi, men når det gjelder å forsyne befolkningen med energi er det verre stilt.

Med 1,388 milliarder innbyggere (2021) er India verdens nest mest folkerike land etter Kina. Landet omtales ofte som verdens største demokrati, og den økonomiske veksten har vært enorm siden 2000-tallet. India er likevel preget av svært mye ulikhet, og en stor del av befolkningen lever i fattigdom.

Miljøproblemer og mangel på energi

Trafikk på landsbygda i India. Foto: Øyvind Hagen/Equinor

Den kraftige befolkningsveksten og lite struktur i oppbyggingen av samfunnet har ført til omfattende problemer i India. Mange steder er det mangel på rent vann og et fungerende kloakksystem. Ukontrollerte utslipp av giftig avfall fra den voksende industrien har ført til at 70 prosent av Indias overflatevann er forurenset. En regner med at mer enn to millioner mennesker i landet dør årlig på grunn av luft- og vannforurensning. En studie utført av WHO viste at New Delhi og Mumbai er blant de fem mest forurensede byene i verden.

Det er også stor mangel på elektrisitet, og i 2018 anslo Verdensbanken at rundt 200 millioner mennesker i India var uten strøm.[REMOVE]Fotnote: https://www.fn.no/Land/india lest 28.09.2021. Landet trenger mer energi til industriformål og til husholdningene. Hvordan løse disse utfordringene uten å skape større miljøproblemer?

Ifølge Equinors hjemmeside er selskapets mål med sin tilstedeværelse i India å få en større forståelse av den indiske energisektoren innen olje-, gass- og fornybar energi. Kontoret i hovedstaden New Dehli vil også gi støtte til selskapets initiativer innen markedsføring, handel og forretningsutvikling.[REMOVE]Fotnote: Equinors hjemmeside.

Indisk IT-leverandør

Tilbake til spørsmålet om IT-support. Det er en tjeneste som alle selskaper av en viss størrelse har behov for. På 1980- og 1990-tallet hadde Statoil en egen avdeling i selskapet som sørget for at datasystemene virket som de skulle. Etter hvert som selskapet ble verdensomspennende med kontorer i mer enn 30 land, og med forskjellige tidssoner, ble oppgaven mer komplisert. Utenlandske IT-selskaper kunne tilby rimeligere tjenester enn det norske statoilansatte kunne.

Indias flagg.

Det var da Statoil, i likhet med andre større selskaper, bestemte seg for å sette ut tjenester knyttet til data. I 2011 ble det inngått en stor kontrakt på IT-infrastruktur og databaser med Hindustan Computers Limited (HCL), med oppstart i januar 2012. HCL er et enormt, globalt selskap med hovedsete i Noida, Uttar Pradesh i India. Det har per 2021 nærmere 169 000 ansatte og betjener en mengde selskaper i alle slags bransjer i et femtitalls land verden over.[REMOVE]Fotnote: https://www.hcltech.com/ lest 27.10.2021.

Kontrakten med HCL har blitt utvidet flere ganger. Den omfatter overvåkning og styring av hele Equinors IT-infrastruktur på tvers av alle globale lokasjoner, inkludert alle offshore-produksjonssteder.[REMOVE]Fotnote: Jorunn Birkeland, 28.09.2021, på Equinor 50 års Facebook side. En risiko med en slik arbeidsdeling er at Equinor deler sensitiv informasjon om virksomheten og databaser med et selskap med base i et land i en annen verdensdel.

I det daglige var det en overgang å venne seg til å samarbeide med de ansatte på det indiske hjelpesenteret. Det kunne få utilsiktede følger: «I begynnelsen ringte de jo tilbake fra indisk nummer, og jeg var sikker på at det var falske samtaler, så jeg la på flere ganger», forteller en av de ansatte.[REMOVE]Fotnote: Cato Wille, 28.09.2021, på Equinor 50 års Facebook side.

Mer alvorlig var det at en feil gjort av IT-operatører kunne sette driften ved oljeinstallasjoner i fare. I oktober 2016 skjedde det en slik hendelse. En tastefeil førte den ansatte i India inn i en server han ikke skulle hatt adgang til bak brannmuren i datasystemet til Norges største raffineri på Mongstad. Han forsto at han hadde gjort feil, fikk panikk og ville løse problemet med å restarte PC-en sin. Det førte til stopp i produksjonen på Mongstad. Der var likevel hell i uhell at da den datastyrte prosessen kollapset, overtok de ansatte på Mongstad styringen manuelt. Utslipp av bensinblanding i sjøen ble begrenset, og det økonomiske tapet var på under en million kroner.

NRK sin sak om «Tastefeilen som stoppet Statoil». Skjermbilde fra NRK.no 06.07.2022

NRK fant i etterkant dokumentasjon på 29 hendelser hvor indiske IT-arbeidere hadde brutt barrierer på plattformer, landanlegg og sentralt i Statoil. De tillitsvalgte i selskapet mente at de indiske IT-arbeiderne utgjorde en sikkerhetsrisiko.[REMOVE]Fotnote: https://www.nrk.no/norge/xl/tastefeilen-som-stoppet-statoil-1.13174013 Selv om fagforeningene klaget, førte ikke det til skifte av leverandør.

Frustrasjonen har nok dempet seg noe etter hvert som både Equinor og IT-leverandøren har fått mer erfaring med hverandre. Det ble innført strengere sikkerhetssjekker av de ansatte i India og færre personer fikk mastertilgang til Statoil. Fagforeningene fikk gjennomslag for å flytte noen av de mest kritiske oppgavene innen infrastruktur tilbake. Det tok lang tid å bygge opp igjen fagmiljøet som tidligere håndterte dette.[REMOVE]Fotnote: Jorunn Birkeland, 28.09.2021, på Equinor 50 års Facebook side. At selskapet har opprettet et eget avdelingskontor ved Equinors hovedkontor i Stavanger har dessuten gitt større nærhet til den norske ledelsen, brukerne av tjenestene og bedre kjennskap til de reelle oppgavene konsernet driver med.[REMOVE]Fotnote: https://www.hcltech.com/geo-presence/norway lest 27.10.2021.

Fotnoter

    close Lukk