Troll A – gigantflytting fra fjord til feltGass med bismak i Irland

Heidrun og kampen om «mjøden»

text_format
Heidrun var geiten i norrøn mytologi som forsynte gudene og deres krigere i Valhall med mjød. Det skulle vise seg at det i moderne tid var rift om å kontrollere Heidrun og væsken som kom strømmende derfra. Selv om Conoco var operatør for funnet, satt ikke Statoil stille ved siden og så på.
Av Björn Lindberg, Norsk Oljemuseum
- Detalj fra Heidrun-manuskriptet. Kilde: Árni Magnússon, Institute for Icelandic Studies

Norskehavet og Barentshavet ble åpnet for leting i 1980, og i første halvdel av 1980-tallet gjorde Statoil flere funn, deriblant Tyrihans, Smørbukk, Mikkel og Trestakk. I tillegg hadde Saga gjort funn på Midgard, og Shell hadde funnet Draugen (olje). I 1985 ble Heidrun det til da største funnet av olje gjort i Norskehavet, med Conoco som operatør for lisensen.

Statoil var partner og delaktig i Heidrun-funnet, som Conoco altså opererte. Som operatør i andre lisenser hadde derimot Statoil bare funnet gass og kondensat, og ikke olje. Gass og kondensat lå ikke an til å kunne utvikles med det første, så for å sitte i førersetet for områdeutviklingen og ikke minst valg av transportløsning, var det viktig for Statoil å være operatør på et oljefelt. I annet fall kunne samordningsoppgavene legges til konkurrenten Hydro som var operatør for det betydelige oljefunnet Njord i nærheten. Dette var i alle fall Arve Johnsens syn. Direktør for prosjektutvikling i Undersøkelse og produksjon, Olav Heigre, stilte i Statoils hovedledelse ualminnelig godt forberedt med en presentasjon som var dristig og klar: Statoil bør avstå fra å bruke muligheten til å overta som operatør på Heidrun. Til dette svarte Arve Johnsen: «Olav, du har gitt oss en glimrende presentasjon, men den har feil konklusjon». [REMOVE]Fotnote: Lerøen, Bjørn Vidar. Dråper av svart gull. 2002. s.138

Funnet av Heidrun ble gjort i 1985, og allerede høsten 1986 ble det lagt frem en drivverdighetsrapport som sa at funnet kunne la seg utvikle og produsere med positiv økonomi. I et styremøte i 1987 gikk Statoils styre inn for å støtte drivverdighetserklæringen samt å jobbe frem en Plan om utbygging og drift (PUD). I tillegg ble det besluttet at selskapet skulle benytte muligheten som lå i konsesjonsvilkårene om å be om å få overta som operatør når feltet ble erklært som kommersielt drivverdig.[REMOVE]Fotnote: Statoils styremøte 26.02.1987, Sak 2/87 – 3, «Drivverdighetserklæring for Heidrun-feltet».

En slik overtakelse av operatørskap hadde tidligere skjedd med Statfjord, hvor Statoil overtok operatørskapet fra Mobil i 1987 etter ti års drift, men det skjedde ikke uten kamp og kontroverser. For Troll hadde også operatørskapet blitt delt av myndighetene – Shell stod for utbygging og Statoil skulle drifte gassutvinning på feltet, mens Hydro fikk ansvaret for oljen.

Som operatør vil et selskap legge sterke føringer for valg av løsninger i en utbygging, og vil også etablere en utbyggings- og driftsorganisasjon som betyr mange arbeidsplasser og store inntekter.

Kampen om fjernkontrollen

Plattformdåpen til Heidrun i Stavanger. Statoil-sjef Harald Norvik (til venstre), oljeminister Jens Stoltenberg og Conoco-president Constantine Nicandros omkranser Marit Engebretsen som ble gudmor for Heidrun, var ekspedisjonssjef og hadde ansvar for behandlingen av Heidrun/Metanol saker i departementet. Foto: Jon Ingemundsen/Adresseavisen, torsdag 11. mai 1995

Heidrun-funnet var amerikanske Conocos første operatøroppgave i Norge, selv om de tidligere hadde hatt en sentral rolle i utbygginger. Under Gullfaks-prosjektet var Conoco teknisk assistent og bistod operatøren Statoil i utbyggingen, men en slik løsning var ikke aktuell med Heidrun.

«Det har vi gjort på Gullfaks-prosjektet og fått ros for, men vi er ikke interessert i å gjøre det igjen», sa toppsjefen Constantine Nicandros».[REMOVE]Fotnote: Stavanger Aftenblad 25.04.1987

Heidrun ville kunne bli Conocos største utbygging på verdensbasis, og var planlagt å produsere over 200 000 fat olje per dag ved full produksjon. Det var derfor ikke overraskende at selskapet gikk hardt ut mot Statoils ønske om å overta styringen. Nicandros reagerte så raskt på Statoils overtakelsesplaner at han fikk i stand et møte med og olje- og energiminister Arne Øien allerede før Statoils formelle brev om overtakelse ble sendt til departementet fra Forus.[REMOVE]Fotnote: Stavanger Aftenblad 25.04.1987

«Spørsmålet om å la oss fortsette på Heidrun har noe med mangfoldet i norsk oljemiljø å gjøre», sa Nicandros. Han sa videre at «avgjørelsen vil bli oppfattet av de utenlandske selskapene som et sterkt signal om hvordan deres framtidige rolle i Norge vil bli.» [REMOVE]Fotnote: Stavanger Aftenblad 29.04.1987

Hovedproblemstillingen for norske myndigheter, som skulle avgjøre spørsmålet, var om de nasjonale interessene var best tjent med at Statoil ble satt suverent i det koordinerende førersetet på Haltenbanken. Ulempen ved dette var at det sendte et signal til de utenlandske selskapene generelt om at godbitene vil vi ta oss av selv i Norge, og at mangfoldet av operatører begrenses.[REMOVE]Fotnote: Dagens Næringsliv 15.04.1987

Oljedirektoratet gikk imot Statoils ønske, nettopp med begrunnelsen at det var ønskelig å beholde et visst mangfold av operatørselskaper i aktivitet på norsk sokkel.

Parallelt med konflikten om operatørskap fortsatte planene om utbygging og drift i lisensen.

To halvfornøyde parter

«Statoil tar over driften av feltet». Faksimile: Status 1987 Nr. 7

Det endelige utfallet ble et kompromiss. Conoco skulle få ansvaret for selve utbyggingen, mens Statoil skulle overta og bygge opp driftsorganisasjonen og overta operatørskapet av feltet når det kom i drift. Utfallet ble beskrevet som det beste Conoco kunne håpe på gitt den politiske viljen til å prioritere nasjonal kontroll og det statlige selskapet. Statoil hadde bedt om operatørskap også i utbyggingsfasen, men måtte nøye seg med et kompromiss.

Konseptet som ble valgt for å bygge ut feltet var en flytende plattform i betong som forankres til havbunnen med strekkstag. Et lignende konsept var under utarbeidelse på Saga sitt Snorrefelt på samme tid, men der landet Saga på å bygge plattformen i stål. Plattformen skulle være en kombinert bore- og produksjonsplattform.[REMOVE]Fotnote: Statoil styremøte 13.12.1989, Sak 11/89 – 3: «Plan for utbygging og drift av Heidrun-feltet».

Hva med gassen?

I arbeidet med utbyggingsplaner ble det klart at oljen, som var den største, viktigste og mest lønnsomme delen av feltet, skulle transporteres med skip. Den assosierte gassen (gass som er oppløst i oljen i reservoaret og skilles fra oljen når trykket avtar) måtte også håndteres selv om den ikke var like lønnsom som oljen. Gassen kan dermed sies å ha representert et «problem» med tre mulige løsninger:

  • Reinjisere gassen, noe som ville koste penger og utsette fortjenesten ved å selge gassen
  • Bruke gassen i et gasskraftverk på Tjeldbergodden, noe som sannsynligvis ville føre til forsinket oppstart for hele feltet
  • Bruke gassen i en metanolfabrikk som skulle etableres på Tjeldbergodden

I en behandling av PUD i 1989 godkjente Statoils styre operatørens forslag til løsning, men med forbehold om at «… detaljprosjektering ikke skal igangsettes før det foreligger endelig avklaring av transport og disponering av gassen».[REMOVE]Fotnote: Styremøte Statoil 03.02.1989, Sak 4/90-5 «Gassløsning for Heidrunfeltet».

Transport av fraksjoneringstårn ved Tjeldbergodden. Foto: Øyvind Hagen/Equinor

Den tredje løsningen ble valgt i 1990, og sammen med Conoco og DuPont gikk Statoil i gang med å etablere en metanolfabrikk på Tjeldbergodden.

Plan for utbygging og drift ble godkjent av myndighetene i 1991, da med verdens første flytende strekkstagplattform i betong som valgt løsning. Oljen skulle lastes på tankskip for transport til Mongstadterminalen eller andre steder, mens gassen skulle i rør via Haltenpipe til nevnte metanolfabrikk.

Heidrunfeltet startet oljeproduksjon i oktober 1995, og fra 1997 produserte også feltet gass.

Metanolfabrikken er den største i Europa. Da den ble åpnet, var det første gang naturgass ble anvendt til industriell produksjon i stor målestokk i Norge. Volumet fra Tjeldbergodden utgjør om lag 25 prosent av den samlede europeiske metanolproduksjonen og om lag 10 prosent av forbruket. Equinors eierandel i fabrikken er 82,01 prosent, mens ConocoPhillips Skandinavia eier 17,99 prosent. I en periode ble det også produsert bioprotein på Tjeldbergodden.[REMOVE]Fotnote: https://www.equinor.com/no/energi/landanlegg besøkt 09.02.2022

Fotnoter

    close Lukk

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *