Tommeliten-trøbbelDet er et yndig land – eller?

USA – verdens største energimarked

text_format
USA er storforbrukere av olje og gass, og var derfor et av de første stedene Statoil åpnet salgskontor. Etter hvert ble Statoil/Equinor også en stor produsent av olje og gass i Nord-Amerika. Betydningen av å ha et brohode der har derfor økt gjennom årene – etter hvert også for salg av fornybar energi.
Av Kristin Øye Gjerde, Norsk Oljemuseum
- Leder av Statoils selskap i New York, Kristoffer M. Marø, foran deres kontorer. Foto: Leif Berge/Equinor

Utgangspunktet var at Statoil på 1980-tallet var i ferd med å bli Nordsjøens største oljeprodusent. Med Statfjord og Gullfaks i produksjon var det behov for å finne nye markeder for råoljen.

Verdens største oljemarked befant seg i USA, som selv hadde en minkende oljeproduksjon. Det var en god grunn til å etablere et salgskontor på andre siden av Atlanterhavet.

Statoil opprettet et salgskontor på Manhattan i New York i juni 1987. Det var selskapets tredje i rekken, etter Stavanger og London. Etter at Statoils raffineri på Mongstad kom i drift fra 1988, kunne New York-kontoret tilby ikke bare råolje, men også raffinerte produkter og gass til amerikanerne.[REMOVE]Fotnote: Status nr. 3, 9. mars 1987, «Statoil på Manhattan».

Oljesalg fra flere kilder

Fem år senere, i 1992, flyttet Statoil North America-kontoret til Stamford i delstaten Connecticut, like over grensen fra staten New York. Der var kontorutgiftene en tredjedel av det de kostet på Manhattan. Statoils amerikanske datterselskap var da det største norske selskapet i USA med en årlig omsetning på tre milliarder kroner. Daglig solgte Statoil 200 000 fat olje i USA i 1992, det vil si ti prosent av den norske oljeproduksjonen og nesten 20 prosent av all oljen Statoil hadde hånd om på egne og statens vegne.[REMOVE]Fotnote: Statoil magasin (trykt utg.). 1992 Vol. 14 Nr. 1.

«Kristoffer Marø i New York», Faksimile: Status, 1987 Nr. 3

I 1997 solgte USA-kontoret, med 30 ansatte, daglig rundt 600 000 fat råolje og 55 000 fat raffinerte produkter, hovedsakelig til den nordøstlige delen av USA og østlige Canada.[REMOVE]Fotnote: Statoil magasin 1997, Volum 19. Nr. 2, «Flerkulturelt USA-kontor feirer 10 år».

Etter fusjonen mellom Statoil og olje- og energidelen av Hydro i 2007 planla selskapet også å kunne levere olje til USA fra felter i Mexicogolfen. Selskapet så også på sine satsinger på oljefelt utenfor kysten av Brasil og de store oljesandreservene i Canada som relevante med tanke på framtidige oljeforsyninger til det amerikanske markedet. Selskapets oljeproduksjon i Venezuela lå også gunstig til for forsyninger til det amerikanske markedet.

Equinor i USA i 2020

Siden den tid har Statoil/Equinor produsert olje både på land (skiferolje) og offshore i USA og fra oljesand og offshore i Canada.

I 2018 kom 19 prosent av Equinors totale produksjon fra USA.[REMOVE]Fotnote: Equinors årsmelding 2018. Produksjonen av olje og gass på land i USA var da mer enn dobbelt så stor som produksjonen offshore. Sviktende lønnsomhet og dårlig omdømme har gjort at Equinor har redusert virksomheten innen skiferolje og skifergassprosjektene i USA, og solgt seg helt ut fra oljesand i Canada. Dermed er det hovedsakelig olje og gass fra offshorevirksomheten i Nord-Amerika salgskontoret har i oppgave å finne avsetning for – i tillegg til så mye olje og gass som Equinor produserer andre steder i verden som det er marked for i USA.

Equinor i USA i dag. Kilde: Equinor

Fotnoter

    close Lukk