Et flerfaset TrollAvgrenset og grenseløst

Verdensrekord på Trollfeltet

text_format
Trollfeltet har flere rekorder. Ikke bare er Troll A verdens høyeste flyttbare byggverk. Brønn S-23 ble, da den ble satt i produksjon i 2021, innehaver av en ny verdensrekord. Med 10 042 meter var det den lengste produksjonsbrønnen som noen gang var boret fra en flyterigg.
Av Kristin Øye Gjerde, Norsk Oljemuseum
- Troll A. Foto: Øyvind Hagen/Equinor

«Dette er ingeniørkunst!», uttalte en begeistret Lill Harriet Brusdal, direktør for gigantfeltet Troll om brønnen som var boret i tett samarbeid med Baker Hughes og Transocean.[REMOVE]Fotnote: Equinor er operatør. Petoro, Shell, TotalEnergies, og ConocoPhillips er partnere. Den forrige lengderekorden boret fra en flyterigg var en brønn på 9082 meter på Visund-feltet.

Olje i tynne lag

Trollfeltet, som ble funnet i 1979, ble satt i produksjon med Troll olje i 1995 og Troll gass i 1996. Feltet ligger i Nordsjøen, 65 kilometer vest for Kollsnes i Hordaland – hvor gass og kondensat føres i land for prosessering.

Det er norsk sokkels største gassfelt med 40 prosent av gassreservene. Feltet inneholder også mye olje som ikke har vært så lett å utvinne, siden den ligger i et relativt tynt lag med en vannsone under og gass over. For å komme til denne oljesonen har det blitt boret lange horisontale produksjonsbrønner.

Tverrsnitt av Trollfeltet. Kilde: G. S. Sasagawa/researchgate.net

Mens oljekolonnen i deler av feltet er rundt 20 meter høy, er den i andre deler av feltet ned mot to til fire meter. Å utvinne olje fra disse tynne lagene har krevd teknologiutvikling innen boring.

Det er veldig avansert å bore en så lang brønn, og det krever presisjon. «Man er helt på grensen av hva utstyret kan tåle og levere», ifølge Anders Solberg Kjellevoll, konseptingeniør for brønnen i Equinor. Planleggingen startet i mai 2020. Alle involverte underleverandører ble tatt med tidlig i prosessen. Rundt 500 mennesker var involvert i arbeidet med brønnen. Selve boringen tok 132 dager.

Rekordbrønnens bane går først 2000 meter nedover og deretter 8000 meter horisontalt. Totalkostnaden var 785 millioner kroner.

Spagetti med brønner

Feltet har blitt ganske «gjennomhullet». Totalt har det blitt boret 600–700 brønner og til sammen to millioner meter på Trollfeltet. I 2021 var drøyt 80 produksjonsbrønner i drift der. Rekordbrønnen sto da for om lag 10 prosent av oljeutvinningen på feltet og produserte rundt 6000 fat olje daglig. Da rekordbrønnen ble satt i produksjon var oljeproduksjonen på feltet på vei nedover, men med ny teknologi klarte en å få tilgang til enda mer av ressursene.

Erfaringene fra Troll kan brukes på andre felt for å øke utvinningen. Dessuten kan teknologien benyttes på helt nye områder, som karbonlagring. «Norsk sokkel kan bli et lagringssted for CO₂ fra store aktører i Europa. Potensialet er enormt», uttalte feltsjefen på Troll, Lill Harriet Brusdal.[REMOVE]Fotnote: Stavanger Aftenblad, 29.09.2021, «Equinor med rekord: Boret verdens lengste oljebrønn på Troll-feltet».

Troll-feltet med flytende produksjonsplattformer og et nett av 124 tilknyttede havbunnsbrønner med flergrensbrønner nede i reservoratet i 2016. Det inkluderer brønnene fra Framfeltet som var knyttet til Troll C. Illustrasjon: Equinor

Fotnoter

    close Lukk