Funnet av Johan CastbergOlje og miljø i Australia

Kortvarig leteinteresse i Kenya

text_format
Da Statoil var i ferd med å engasjere seg i Kenya i 2012, var selskapet på vei inn i et land som nettopp hadde funnet betydelige oljeressurser for første gang. Uenigheter med kenyanske myndigheter sørget imidlertid for at Statoils engasjement i landet var over før det i det hele tatt fikk begynt.
Av Alexander Fossen Lange
- Dyrket mark i Kenya. Foto: Terje S. Knudsen/Equinor

Sommeren 2012 var Statoil i samtaler med Kenyas myndigheter om en dypvannsblokk.[REMOVE]Fotnote: «Norwegian firm Statoil joins the search for oil in Kenya», Business Daily Africa 02.08.2012. https://www.businessdailyafrica.com/bd/corporate/companies/norwegian-firm-statoil-joins-the-search-for-oil-in-kenya–2011350. Besøkt 16.09.2021; Stangeland, Glenn. «– Statoil på vei inn i Kenya», E24 08.08.2012. https://e24.no/olje-og-energi/i/e8xwk9/statoil-paa-vei-inn-i-kenya. Besøkt 02.08.2021. En viktig bakgrunn for interessen for Kenya skal ha vært Statoils letesuksess offshore i nabolandet Tanzania, der selskapet fant ni billioner kubikkfot gass, tilsvarende 1,5 milliarder fat oljeekvivalenter, og vurderte mulighetene for en LNG-utbygging.[REMOVE]Fotnote: Stangeland, Glenn. «– Statoil på vei inn i Kenya», E24 08.08.2012. https://e24.no/olje-og-energi/i/e8xwk9/statoil-paa-vei-inn-i-kenya. Besøkt 02.08.2021.

Statoils nyvunne interesse i Kenya og Øst-Afrika

Tilstedeværelse i Øst-Afrika kunne for Statoils del ses på som en naturlig forlengelse av et voksende engasjement på det afrikanske kontinentet ellers.

Det hadde foregått oljeleting i landet siden 1950-tallet, og selv om noen få små brønner ble boret fra og med 1960, var det først nettopp i 2012 at det ble gjort et virkelig kommersielt drivverdig funn. Da fant selskapet Tullow Oil store mengder olje på feltet Ngamia-1 på det kenyanske fastlandet. Dette skjedde i en tid da det hersket optimisme i Kenya etter en tidligere urolig og voldelig periode etter valget i 2007.[REMOVE]Fotnote: Patey, Luke. «Kenya: An African oil upstart in transition». OIES PAPER: WPM 53. The Oxford Institute for Energy Studies. 2014.

Ved å oppleve nyoppstått interesse fra den internasjonale oljeindustrien, var Kenya – i oljepolitisk øyemed – i en ganske lik situasjon som mange andre land i regionen. Det gjør det desto mer meningsfullt å se Statoils interesse for landets oljeressurser i sammenheng med selskapets engasjement i Tanzania.

Utsikt over The Great Rift Valley, Kenya. Foto: Terje S. Knudsen/Equinor

Historisk sett har Øst-Afrika nemlig vært lite attraktivt for internasjonale oljeselskaper. Landene har vært preget av politisk uro, noe som har holdt oljeleterne på avstand. Aktuelle leteområder har hatt krevende geologiske forhold, og det var bare gjort marginale funn.[REMOVE]Fotnote: Anderson, David M. & Adrian J. Browne. «The politics of oil in Eastern Africa». Journal of Eastern African Studies. 5, 2 (12.05.2014). 369-410, DOI: 10.1080/17531055.2011.573187. Det var lite eksisterende kompetanse og industri å spille på.

Statoils daværende visepresident for internasjonal undersøkelse og produksjon, Nick Maden, karakteriserte i 2013 Øst-Afrika som et spesielt område å drive oljevirksomhet i – all den tid det var et «exploration hot spot». Med særlig blikk på selskapets offshore-engasjement i Tanzania, uttalte han at regionen skilte seg ut ved at man i liten grad baserte seg på virksomhet på land og grunt vann, og i stedet «hoppet rett inn i» letevirksomhet på dypt vann.[REMOVE]Fotnote: Terdre, Nick. «Statoil pursuing further gas haul offshore Tanzania», Offshore Magazine 11.04.2013. https://www.offshore-mag.com/regional-reports/article/16761428/statoil-pursuing-further-gas-haul-offshore-tanzania. Besøkt 16.09.2021. På den måten kan Statoils engasjement i regionen også ses i forlengelse av selskapets satsing på dypt vann.

Territoriell konflikt, terrortrusler – og seismikkstrid

Statoils ambisjoner i Kenya var imidlertid langt fra ukontroversielle. Et av Kenyas naboland er Somalia, og somalisk-baserte East African Energy Forum hevdet at de relevante havområdene etter FNs havkonvensjon av 1982 tilhørte Somalia. Statoil og andre selskaper ble derfor bedt om å holde seg unna for å unngå å bli en del av konflikten. Somalia var et land forbundet med en høy terrortrussel.[REMOVE]Fotnote: Stabell, Eva & Sindre Heyerdahl. «- Statoil bør ikke letebore i konfliktområde i Øst-Afrika», NRK 31.08.2012. https://www.nrk.no/norge/–statoil-bor-ut-av-konfliktomrade-1.8303366. Besøkt 16.09.2021.

Statoil lot seg ikke skremme av kontroversene. Likevel fikk engasjementet i Kenya en brå og prematur slutt da kenyanske myndigheter så tidlig som i november 2012 kastet selskapet ut av lisensen det i utgangspunktet hadde fått tildelt. Utkastelsen hadde ikke noe med konflikten med Somalia å gjøre. Snarere skal den angivelige årsaken ha vært uenighet rundt bruken av seismikk, der Statoil skal ha stått fast på å bruke 2D-seismikk mens kenyanske myndigheter heller ønsket bruk av mer avansert, og dyrere, 3D-seismikk.[REMOVE]Fotnote: «Kenya expels oil giant Statoil from exploration plan», Business Daily Africa 05.11.2012. https://www.businessdailyafrica.com/bd/corporate/companies/kenya-expels-oil-giant-statoil-from-exploration-plan–2018796. Besøkt 16.09.2021.

Statoil ga likevel ikke slipp på ambisjonene i Øst-Afrika, og Maden luftet allerede i 2013 noen vurderinger om å engasjere seg i Kenya på nytt, uten at dette per 2021 har resultert i noe engasjement.[REMOVE]Fotnote: Terdre, Nick. «Statoil pursuing further gas haul offshore Tanzania», Offshore Magazine 11.04.2013. https://www.offshore-mag.com/regional-reports/article/16761428/statoil-pursuing-further-gas-haul-offshore-tanzania. Besøkt 16.09.2021.

Fotnoter

    close Lukk

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *