Et styre med kort levetidB&B og G&G blir til

Informasjonsavdeling i nøkkelrolle

text_format
Statoil fikk i henhold til konsesjonsvilkårene ansvar for all informasjon til offentligheten om Statfjord på vegne av eierne. Normalt ville dette vært en av operatørselskapet Mobils mange oppgaver, men norske myndigheter la vekt på å gi Statoil operatøroppgaver.
Av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
- F.v.: Arne H. Halvorsen, Arve Johnsen og Einar Risa. Foto: Leif Berge/Equinor

Statoil fikk også gjennomslag for at eiergruppen skulle presenteres som Statoil/Mobil-gruppen. Det ble bygd opp en informasjonsavdeling i Statoil. Avdelingen la vekt på å framheve selskapets rolle i Statfjord-utbyggingen.

Arne H. Halvorsen ble første informasjonssjef i Statoil i desember 1973, da han ble hentet fra en stilling som oljejournalist i Stavanger Aftenblad. Informasjonsaktivitetene var blant annet å utarbeide pressemeldinger, presentasjoner, brosjyrer og filmer. I tillegg skulle han ha løpende kontakt med rettighetshaverne.

Etter hvert lanserte Mobil sitt eget informasjonsmagasin, og informerte blant annet med annonser i aviser.

Kilder: 
Aftenposten 1. desember 1973: Nytt om navn; Arne H. Halvorsen
Karlsen, J., & Sikkerhetsmessig integrasjon av arbeidsorganisasjon -kultur og teknologi. (1986). Informasjonsbeslutninger i koalisjoner : Om erodering av en beslutningsmodell i oljevirksomheten (Vol. 13/86, Arbeidsnotat (Rogalandsforskning)). Stavanger: Rogalandsforskning.
Stavanger: Rogalandsforskning arbeidsnotat 13/ 1986: 18-23.

Fotnoter

    close Lukk

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *