Aasta Hansteen – et lite funn med stort rørUtbygging av Johan Sverdrup

Havvind i Sør-Korea

text_format
Lave oljepriser i årene 2014 til 2018 gjorde at det ikke kom flere ordrer fra Equinor til sørkoreanske verft på en stund. Det betydde likevel ikke at Equinor trakk seg ut. Selskapet så mulighetene for et nytt industrielt samarbeid innen fornybar energi i det teknisk høykompetente landet.
Av Kristin Øye Gjerde, Norsk Oljemuseum
- CGI av Equinor Wind Semi design. Foto: Equinor

Sør-Korea har lovfestet at landet skal være klimanøytralt innen 2050. Det er en stor oppgave, i og med at Sør-Korea har verdens niende høyeste klimagassutslipp. Utslipp av klimagasser har økt enormt siden 1990.[REMOVE]Fotnote: https://climateactiontracker.org/countries/south-korea/ Industrialiseringen har gått hardt utover landets natur. Sør-Korea har i de senere år hugget ned mye skog, slik at de opprinnelige skogområdene stort sett er borte. Andre miljøproblemer i landet er sur nedbør, overfiske og forurensing av vann som følge av fabrikkutslipp. Luftkvaliteten er også dårlig i de største byene.

For å produsere mer miljøvennlig energi og redusere utslipp av klimagasser, satser Sør-Korea på en grunnleggende omlegging av energiforbruket, fra kjernekraft og kull til fornybar energi. Andelen fornybar energi i Sør-Koreas kraftproduksjon er spådd å øke til 20 prosent innen 2030 ved å produsere mer sol- og vindkraft.  

Firefly Wind Farm-prosjekt

Denne muligheten har Equinor ønsket å gripe, og i 2019 inngikk selskapet en intensjonsavtale med Korea National Oil Corporation (KNOC) for sammen å undersøke mulighetene for utvikling av kommersiell flytende havvindkraft i Sør-Korea. KNOC, som er heleid av den sørkoreanske stat, hadde opprettet et nytt selskap for utvikling av flytende havvindturbiner, hvor de i likhet med Equinor ville bygge på erfaring fra offshore-utbygginger.

Kart som viser plassering av Firefly-prosjektet. Illustrasjon: Equinor

Equinors avdeling for «Nye energiløsninger» kunne da skilte med å være operatør for verdens første flytende havvindpark i full skala som var under planlegging utenfor kysten av Storbritannia. I tillegg var selskapet engasjert i utvikling av store bunnfaste havvindprosjekter utenfor Storbritannia, Tyskland, Polen og USA.

Allerede høsten 2019 var planleggingen av en flytende vindpark på 200 MW i gang. Equinor, KNOC og det koreanske kraftselskapet Korea East-West Power (EWP) etablerte et konsortium til å utvikle en havvindpark i nærheten av naturgassfeltet Donghae, drevet av KNOC, omtrent 70 km utenfor kysten av Ulsan i Sør-Korea.[REMOVE]Fotnote: Equinor pressemelding, 15.02.2019, «KNOC og Equinor inngår intensjonsavtale om flytende havvind»

Dette var et viktig prosjekt for Equinor. «Vi går inn for å bli en global offshore vindmajor, og vi ser et stort potensial for havvind i Sør-Korea, et land vi anser som et viktig marked for flytende havvind fremover», uttalte landskontorsjef for Sør-Korea, Jacques Etienne Michel i 2020.[REMOVE]Fotnote: Equinor pressemelding 29. juni 2020.

I første fase av utviklingsprosjektet har det blitt gjennomført vind- og bølgemålinger i området som hadde fått navnet Firefly vindpark. Det omfatter et område på 2 x 75 km2 og har blitt vurdert å ha et totalt potensial på rundt 800 MW.[REMOVE]Fotnote: Equinor pressemelding, 11.07.2019, «Flytende havvindprosjekt i Sør-Korea». En undersøkelse om de miljømessige virkningene ble igangsatt i 2022.[REMOVE]Fotnote:  https://www.equinor.com/no/what-we-do/fireflywind.html lest 07.04.2022.

Fremtid

I 2022 produseres det flytende havvindmøller i Norge som skal stå på Tampen-området i Nordsjøen. Tradisjonelt har Equinor brukt Sør-Korea som byggeplass for offshoreinstallasjoner som produserer olje og gass. Kanskje er det mulig at Norge kan produsere flytende havvindmøller som eksporteres til Sør-Korea? Men basert på Sør-Koreas historie som bygger av skip og plattformer, er det kanskje enda mer sannsynlig at det blir omvendt?

Fotnoter

    close Lukk

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *