Potensiale for havvind i JapanJohan Sverdrup og kraft fra land

Statoil blir Equinor

text_format
Den 16. mai 2018 skiftet Statoil navn til Equinor. Det markerte en strategisk endring for å bli et bredere energiselskap, igangsatt av konsernsjef Eldar Sætre.
Av Kristin Øye Gjerde, Norsk Oljemuseum
- Eldar Sætre foran Equinor sin logo. Foto: Ole Jørgen Bratland

Allerede før navneskiftet var bærekraft en integrert del av Statoils strategi. Selskapet gjorde tiltak for å utvikle virksomheten slik at den støttet opp under Parisavtalen og FNs mål for bærekraft.

«I Statoil tror vi at vinnerne i energiomleggingen vil være produsentene som kan levere lave kostnader og lave karbonutslipp. Vi tror også at det finnes attraktive forretningsmuligheter i overgangen til en lavkarbonøkonomi», skrev Sætre i sin presentasjon av årsrapport og bærekraftsrapport i 2017.[REMOVE]Fotnote: https://www.equinor.com/no/news/archive/23mar2018-annual-sustainability-reports-2017

Utviklingen mot et klimanøytralt samfunn skapte nye forretningsmuligheter, og selskapets ledelse mente derfor at det var riktig med et nytt navn som gjenspeilte selskapets nye kurs.

Det gamle navnet Statoil, som mange i organisasjonen identifiserte seg sterkt med, passet ikke lenger. Prefikset «Stat» for statseid var ikke lenger helt dekkende etter at selskapet ble delprivatisert i 2001, og «oil» for oljevirksomhet var ikke det selskapet lenger ensidig ønsket å bli identifisert med.

Det nye navnet – en sammenkobling av «equi» og «nor» – var ikke like konkret og ga rom for videre tolkningsmuligheter. «Equi» var ment å gjenspeile verdier som rettferdighet, likhet og likevekt, mens «nor» signaliserer det norske selskapets røtter.

Ny logo for femte gang

Samtidig med navneendringen fikk selskapet ny logo. Det skjedde for femte gang i selskapets historie:

I 1973 ble Den norske stats oljeselskap navn i praksis endret til Statoil, som klang bedre internasjonalt. Logoen med en dråpe i turkis og hvitt ga assosiasjoner til en oljedråpe.

I 1986 endret dråpen i logoen farger til oransje på blå bunn. Med navnet i store bokstaver tok den nye logoen seg bedre ut neonreklameskiltene til bensinstasjonskjeden Statoil.

Selskapets loger gjennom årene. Kilde: Equinor

I 2007, ved fusjonen mellom Statoil og Hydros olje- og energidel, ble navnet StatoilHydro, uten at det ble utarbeidet en egen logo for det.

I 2009 ble Statoil igjen det offisielle navnet. At selskapet var blitt et moderne internasjonalt selskap ble markert ved et nytt logoskifte og en stjerne i magenta (rosa). Bensinstasjonskjeden fortsatte å bruke logoen med oransje dråpe på blå bunn, inntil den ble solgt til det kanadiske selskapet Allimination Couch Tard i 2012. Deres navn på bensinstasjonene var Circle K.

I 2018 fikk stjernen en omdreining, og rosa ble til rødt samtidig som navnet ble Equinor.

Mange, ikke minst selskapets første administrerende direktør Arve Johnsen, var kritisk til det nye navnet, og beklaget at det ødela den offentlige velviljen det gamle navnet hadde. Han stilte spørsmål ved om navneendringen var en grønnvasking som forsøkte å gjøre selskapet grønnere enn det var? Han påpekte at selskapets formål formulert i dets vedtekter fortsatt var «å lete etter og produsere, transportere, behandle og markedsføre petroleum og derivater.»[REMOVE]Fotnote: https://www.dn.no/energi/eldar-satre/arve-johnsen/vidkunn-hveding/mister-statoil-til-kamp-mot-equinor-navnet/2-1-298093

Noen mente at Equinor ga assosiasjoner til equus – det latinske ordet for hest. Konsernsjef i IKM-gruppen Ståle Kyllingstad hadde en humoristisk kommentar til det. Med glimt i øyet sa jærbuen: «Hesten kan for mæg hette kæ an vil, bare an dræge». Etter hans syn var det opp til selskapets ledelse og styre å bestemme navnet.[REMOVE]Fotnote: DNtv, 15.03.2018

Og selskapets ledelse mente at navneendringen var på sin plass. Det nye navnet – Equinor – ga, etter deres mening, retning for fremtiden der selskapet utvikler seg mot å bli et bredere energiselskap med mål om å øke investeringene i fornybare energikilder kraftig.

Fotnoter

    close Lukk