Oljeleting i UruguayFra bensinstasjon til leting og produksjon

Fra frakturering til fornybart i Argentina

text_format
I 2017 etablerte Equinor seg i Argentina. Selskapet opprettet kontor i hovedstaden Buenos Aires året etter, og det anskaffet seg en rekke letelisenser i noen lovende blokker i den enorme Vaca Muerta-formasjonen vest i landet. Equinor bygget opp virksomhet både på land og offshore, og også innenfor fornybare energikilder. Utvinning av skiferolje på land fikk imidlertid et kort liv.
Av Alexander Fossen Lange
- Guanizul 2A Solar Park i Argentina. Foto: Scatec/Equinor

Argentina er et land med en lang oljehistorie. Med opprettelsen av selskapet Yacimientos Petroliferos Fiscales S.A. (YPF) i 1922, var landet et av de aller første hvor det ble etablert et statlig oljeselskap. Store deler av Argentinas oljereserver befinner seg på land, og det var også på land det ble gjort et enormt funn i 2010. Da påviste Repsol-YPF, som YPF ble hetende etter en privatisering i 1999 og frem til en delvis renasjonalisering i 2012, massive mengder skiferolje i formasjonen Vaca Muerta i Neuquén-bassenget. Mengden var estimert til 927 millioner fat.[REMOVE]Fotnote: Petzet, Alan. «Repsol sees 927 million boe in Vaca Muerta so far», Oil & Gas Journal 08.11.2011. https://www.ogj.com/exploration-development/discoveries/article/17265280/repsol-sees-927-million-boe-in-vaca-muerta-so-far. Besøkt 09.07.2021. Med slike utsikter gikk Equinor inn i Argentina.

Equinor på det argentinske fastlandet

Logoen til Argentina sitt statlige oljeselskap Yacimientos Petroliferos Fiscales S.A. (YPF).

Startskuddet for Equinors engasjement var en avtale med YPF i august 2017 om et felles leteprosjekt i Baja del Toro-blokken i Neuquén. Her delte de to selskapene lisensen likt mellom seg. To brønner ble boret i 2019, og samme år ble boringen av ytterligere seks stykker påbegynt. Ambisjonen var å starte produksjonen i løpet av 2021.[REMOVE]Fotnote: «Argentina», Equinor. https://www.equinor.com/where-we-are/argentina. Besøkt 09.07.2021.

Fra lovende letelisenser til kontrovers og nedskalering

Equinors videre ambisjoner i Argentina utkrystalliserte seg allerede få måneder etter at avtalen med YPF ble inngått. I november 2017 vant selskapet nemlig hele 90 prosent av blokken Baja del Toro Este. En tilsvarende eierandel fikk selskapet konsesjon på i blokken Aguila Mora Noreste i desember 2019. Omtrent samtidig kom nok en milepæl da Equinor gikk sammen med Shell om et storkjøp i Bandurria Sur-blokken fra Schlumberger på 1,64 milliarder kroner – på tross av betydelig politisk og økonomisk uro i landet.[REMOVE]Fotnote: Smst..

I en pressemelding fra selskapet selv gjorde Nidia Alvarez Crogh, Equinors landsjef for Argentina, det da klart at engasjementet skjedde i forlengelsen av Equinors «strategi om å utvikle internasjonale vekstmuligheter».[REMOVE]Fotnote: «Equinor styrker sin tilstedeværelse i Vaca Muerta-formasjonen i Argentina», pressemelding 31.01.2020. https://www.equinor.com/no/news/2020-01-31-argentina-vaca-muerta.html. Besøkt 09.07.2021. Landprosjektene i Argentina var skiferoljeprosjekter – noe Equinor hadde erfaring med blant annet fra USA.

Soloppgang i Santa Fé, Argentina. Foto: Terje S. Knudsen/Equinor

Skiferoljeengasjementene i Argentina skulle imidlertid snart møte motbør, noe som skjedde i kjølvannet av Dagens Næringslivs avsløringer i 2020 om selskapets enorme kostnadsoverskridelser i forbindelse med skiferoljeprosjekter i USA. Argentina er et av få øvrige land der Equinor har slike prosjekter, og avsløringene tydeliggjorde utfordringene ved teknologien. For Equinors del var de forbundet med høy investeringsrisiko.[REMOVE]Fotnote: Næss, Arne Fredrik, Tarjei Leer Salvesen og Ole Reinert Olmvik. «– 20 år med investeringer har gitt minus 54 milliarder», NRK 16.12.2020. https://www.nrk.no/dokumentar/equinor-har-tapt-mye-penger-pa-landbasert-oljevirksomhet-i-utlandet-1.15281122. Besøkt 09.07.2021. Men det var ikke det eneste problemet.

I norske medier ble utvinningsmetoden som ble brukt i skiferoljeprosjektene, såkalt frakturering («fracking»), og konsekvensene dette kunne ha for miljø og lokalsamfunn, kraftig kritisert. Dette er blant annet knyttet til faren for at forurenset vann fra produksjonen skal spre seg i grunnvannet. Det gjaldt både Equinors engasjement i USA og i Argentina.[REMOVE]Fotnote: Ibid.; «Det skitne, norske oljeeventyret i Argentina», Changemaker Norge 11.06.2019. https://changemaker.no/equinor-i-argentina. Besøkt 09.07.2021.

I 2021 er det blitt klart at Equinor vil selge seg ut av skiferoljeprosjektene Baja del Toro Este og Aguila Mora Noreste av økonomiske årsaker – angivelig av hensyn til prisutviklingen.[REMOVE]Fotnote: Lorentzen, Marius. «Equinor forlater Nicaragua og Mexico: Vil også selge i USA, Canada og Argentina», E24 15.06.2021. https://e24.no/olje-og-energi/i/Kyda1G/equinor-forlater-nicaragua-og-mexico-vil-ogsaa-selge-i-usa-canada-og-argentina. Besøkt 09.07.2021. Dermed vil selskapets landbaserte engasjement i Argentina bli skalert kraftig ned.

Offshore-olje, solenergi og vind

I Argentina anno 2021 har imidlertid Equinor rukket å engasjere seg på andre måter enn gjennom landbasert skiferoljeproduksjon, nærmere bestemt innenfor konvensjonell offshoreproduksjon og fornybarprosjekter. Selskapets offshore-engasjement i landet begynte i april 2019 da det fikk tildelt syv blokker i Argentinas første konsesjonsrunde offshore på over 20 år. Der fikk de operatørskapet i fem av dem.[REMOVE]Fotnote: Stump, Jessica. «Industry revs up interest in offshore Argentina», Offshore Magazine 01.07.2019. https://www.offshore-mag.com/regional-reports/article/14037126/industry-revs-up-interest-in-offshore-argentina. Besøkt 09.07.2021. I august samme år gikk Equinor og YPF sammen om blokken CAN 100 – den største i det nord-argentinske bassenget.[REMOVE]Fotnote: «Equinor strengthens alliance with YPF offshore Argentina», Offshore Magazine 21.08.2019. https://www.offshore-mag.com/regional-reports/article/14038620/equinor-strengthens-alliance-with-ypf-offshore-argentina. Besøkt 09.07.2021. Her ble selskapene i januar 2021 enige med Shell om å få Shell inn som deleier av lisensen, noe som med myndighetsgodkjenning vil innebære at Equinor og YPF vil eie 35 prosent hver og Shell 30 prosent.[REMOVE]Fotnote: «Equinor og YPF inngår avtale med Shell i CAN 100-blokken utenfor kysten av Argentina», pressemelding 14.01.2021. https://www.equinor.com/no/news/202101-argentina-can100.html. Besøkt 09.07.2021.

Guanizul 2A Solar Park i Argentina. Foto: Scatec/Equinor

En annen del av Equinors engasjement i Argentina er fornybarsatsingene. Startskuddet for selskapets solenergi-prosjekt i landet kom i juni 2018 med oppkjøpet av halvparten av anlegget Guanizul 2A i San Juan. Her er Equinor engasjert gjennom sitt eierskap av det norske selskapet Scatec Solar, som er operatør for solkraftanlegget. Et lignende anlegg for solenergi er i drift i nabolandet Brasil.[REMOVE]Fotnote: Equinors årsrapport 2018: 44. Anlegget ble operativt i juli 2021.[REMOVE]Fotnote: Equinor. «The Guañizuil IIA solar plant in Argentina in commercial operation». https://www.equinor.com/en/news/the-guanizuil-solar-plant-in-argentina-in-commercial-operation.html. Besøkt 13.08.2021. Det er også blitt satt i gang en vindkraftsatsing – her gjennom at Equinor har gått sammen med YPF Luz om prosjektet Cañadón León.[REMOVE]Fotnote: Equinors årsrapport 2019: 48.

Fotnoter

    close Lukk