Gass med bismak i Irland24 år med oljesand i Venezuela

Hvor stort er et troll?

text_format
De fleste er kjent med at Troll er et stort gassfelt. Du vet kanskje også at det er Norges største gassfelt, som inneholder 40 prosent av alle gassressurser på sokkelen. Men hvor stort er det? Tall kan fort bli uforståelige om man ikke har noe forhold til enhetene. Her følger et forsøk på å gjøre størrelsene på «Trollet» mer begripelige.
Av Björn Lindberg, Norsk Oljemuseum
- Troll A slept til feltet. Foto: Leif Berge/Equinor

Troll er det klart største petroleumsfeltet på norsk sokkel, godt over to ganger så stort som nummer to hvis det måles i mengden petroleum. Feltet består av både gass og olje. Mer enn 80 prosent av feltet er gass, men det er viktig å huske på at oljedelen av Troll også er stor. Faktisk så stor at mengden olje alene ville utgjort et av de ti største oljefeltene på norsk sokkel.

Areal, dyp og brønner

Reservoaret i Troll ligger omtrent 1300 meter under havnivå og består av sedimenter avsatt på relativt grunt vann, godt sortert av strøm og bølger, såkalt grunnmarin sand.

Hele Trollfeltet er i overkant av 700 km² stort og strekker seg over fire lisensblokker.[REMOVE]Fotnote: Giant Oil and Gas Fields of the Decade 1978-1988, Kapittel: Troll Field: Norway’s Giant Offshore Gas Field. 1992 Dette arealet tilsvarer omtrent 100 000 fotballbaner. Det er også bortimot tre ganger Stavanger kommunes areal (241 km²), og én og en halv gang Oslo fylke/kommune.

Porøsiteten, altså hulrommene innimellom sandkornene i reservoaret, er om lag 30 prosent, og kolonnehøyden (fra toppen av reservoaret ned til vannsonen) er på over 200 meter. Pr. 31. desember 2021 var det boret nesten 300 produksjonsbrønner som inneholdt 600 sidesteg (brønnløp ut fra hovedbrønn), og mer enn to millioner meter reservoar er gjennomboret (omtrent avstanden fra Stavanger til Barcelona).[REMOVE]Fotnote: https://www.norskpetroleum.no/fakta/felt/troll/

Pr. 2019 var det investert 215 milliarder kroner i feltet. Det utvinnes ved hjelp av tre plattformer, godt over 50 brønnrammer, og til sammen 85 faste installasjoner.

Tverrsnitt av Trollfeltet. Kilde: G. S. Sasagawa/researchgate.net

Verdens største flyttbare byggverk

Trollfeltets plattformer er ulikt konstruert: Troll A er en bunnfast condeep, og de flytende installasjonene Troll B og Troll C har understell i henholdsvis betong og stål.  Av disse er Troll A den som oftest forbindes med Trollfeltet, og har blitt beskrevet som «verdens åttende underverk». Det var spektakulære scener da den ble tauet ut til feltet i 1995, og den innehar fortsatt rekorden for verdens høyeste byggverk som har blitt flyttet på.

Troll A ble den siste bunnfaste betonginstallasjonen bygget for norsk sokkel, og strekker seg 472 meter fra bunn til topp, hvorav 369 meter utgjøres av betongunderstellet.

Betongunderstellet ble bygget i Hinnavågen og i Vats i løpet av mer enn fire år, og inneholder 250 000 m³ betong og 100 000 tonn armering. Armeringen er nok til å bygge omtrent 13 Eiffeltårn! Slepet ut til feltet tok sju dager, og plattformen kom frem til sin endelige plassering hvor det er 302 meter dypt, 17. mai 1995.

Energi

norskpetroleum.no er mengden gass i Trollfeltet angitt til 1 437 MSm³ o.e. – hva betyr det? La oss bryte ned både tall og tekst til noe som er lettere å forholde seg til.[REMOVE]Fotnote: Tallene er hentet fra https://www.norskpetroleum.no/fakta/felt/troll/ 21.02.2022. I omregning er Oljedirektoratets energikalkulator benyttet (https://www.norskpetroleum.no/kalkulator/om-kalkulatoren/)

M står for millioner (Mega = 106)
Standard kubikkmeter (Sm³) er en vanlig måte å angi volum av gass og olje, og standardbetingelser betyr 15°C og normalt atmosfæretrykk (1013,25 hPa)
«o.e.» betyr oljeekvivalenter, med andre ord er mengden gass i Troll omregnet til mengden olje som vil gi tilsvarende energi.

Dersom 1437 MSm³ o.e. gjøres om til gassvolum, som det jo fysisk er på Troll gass, skal det multipliseres med 1000. Én volumenhet olje har altså samme energimengde som 1000 volumenheter gass.

Troll gass er altså 1437 milliarder standard kubikkmeter (eller 1437 GSm³, hvor G er Giga, eller milliarder)

Gassvolum er kanskje ikke noe som er lett for en vanlig forbruker å ha et forhold til, så vi kan fortsette omvandlingen. Gjør vi om gassvolumet i Troll til energimengden i en «kjent» størrelse, nemlig kilowattimer (kWh), så får vi:

15966507000000 kWh, eller
15967 TWh (terawattimer), eller
16 PWh (petawattimer)

Dette er en ren teoretisk konvertering ettersom for eksempel et gasskraftverk som konverterer gass til strøm ikke vil ha en virkningsgrad som er 100 prosent.

Men hvor mye er alle disse kilowattimene? La oss se på noen referansestørrelser.[REMOVE]Fotnote: Tallene er hentet (22.02.2022) fra forbrukerguiden.no, https://energifaktanorge.no/norsk-energibruk/, ssb.no, https://www.ssb.no/energi-og-industri/artikler-og-publikasjoner/vi-bruker-mindre-strom-hjemme,  https://www.eea.europa.eu/ims/primary-and-final-energy-consumption-1, https://www.nve.no/energi/energisystem/kraftproduksjon/, og https://ccaf.io/cbeci/index, (sjekket 21.02.2022)

I rene ord er altså den teoretiske energimengden i Trollgassen tilsvarende nesten hundre år med norsk kraftproduksjon og nesten en milliard år med energiforbruk for en gjennomsnittlig norsk husstand.

Sagt på en annen måte – dersom du ved jordens opprinnelse (for 4,56 milliarder år siden) hadde skrudd på en panelovn med 350W effekt, så ville den frem til nå ha brukt samme energimengde som det finnes i Troll gass (selv om garantien neppe ville vart så lenge).

Eller motsatt: For å generere energimengden i Troll med solceller i løpet av 70 år (estimert produksjonstid på Troll), må du dekke et areal på 320 km² (litt mindre enn Mjøsa) med solceller (antakelsen er en effekt på 150 W/km² og at solen skinner 12 timer i døgnet).

Rettighetshavere og desimaler

Alle felt på norsk sokkel har flere rettighetshavere. Equinor er operatør for Trollfeltet, men ikke største eier. Per. 31.12.2021 er eierandelene på Troll fordelt som følger:

Det er lett å tenke at så mange desimaler bak punktum er overflødig, men da skal du vite at forskjellen på 30.58385 prosent og 30.58384 prosent i Troll gass tilsvarer en energimengde som er strømforbruket til en gjennomsnittlig norsk husstand i 100 år.

Så tror du kanskje at Trollfeltet er verdens største? Nei, på langt nær. Verdens største petroleumsfelt er Ghawarfeltet i Saudi-Arabia, oppgitt til å inneholde 22 GSmo.e. eller 15 ganger så mye petroleum som Troll gass.

Fotnoter

    close Lukk

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *