Avgrenset og grenseløstOlje- og energibyen 50 år!

Vindkraft supplerer gasskraft på Tampen

text_format
Hywind Tampen på norsk sokkel er det første flytende vindkraftanlegget i verden som leverer strøm til olje- og gassplattformer til havs. Testprosjektet med produksjonsstart i 2022 er unikt også fordi det er første gang siden Troll A sto ferdig i 1995, at det støpes fundamenter til offshoreinstallasjoner i betong i Norge.
Av Kristin Øye Gjerde, Norsk Oljemuseum
- Hywind Tampen vindturbiner settes sammen på Wergeland Base i Gulen. De ferdige turbinene slepes til Fensfjorden, før de taues ut på feltet. Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor

Merkevaren Hywind var i mange år forbundet med den enslige flytende testvindturbinen i havet vest for Karmøy. Dette prosjektet var opprinnelig initiert av Norsk Hydro, men ble satt i drift av det fusjonerte selskapet StatoilHydro i 2009.

I 2022 er Equinor i gang med to større pilotprosjekter: Hywind Scotland og Hywind Tampen. Prosjektet i Skottland består av fem vindturbiner, mens Hywind Tampen består av 11 flytende vindturbiner med en kapasitet på 95 MW.

Havvind til olje- og gassinstallasjoner

Hywind Tampen offshore vindmøllepark. Illustrasjon: Equinor

Tampenområdet ligger om lag 140 km utenfor norskekysten, og vanndybden i området der vindturbinene skal stå, er mellom 260 og 300 meter.

Turbinene er beregnet å kunne forsyne feltvirksomheten på Snorre og Gullfaks med om lag 35 prosent av det årlige elektriske kraftbehovet på fem plattformer. Det vil redusere bruken av kraft fra gassturbiner på de to offshorefeltene, samtidig som det vil fjerne 200 000 tonn CO2-utslipp og 1000 tonn NOx-utslipp i året.[REMOVE]Fotnote: https://cdn.sanity.io/files/h61q9gi9/global/59db109a1ab7991e6b7546ef9b161dcfa74ec514.pdf?hywind-tampen-pud-del-II-konsekvensutredning-mars-2019-equinor.pdf Prosjektet ble godkjent i april 2020.[REMOVE]Fotnote: https://www.tu.no/artikler/departementet-godkjenner-utbyggingen-av-hywind-tampen/489691

Nye muligheter for leverandørene

Beslutningen om utbygging ble fattet av partnerne på Snorre[REMOVE]Fotnote: https://www.norskpetroleum.no/fakta/felt/snorre/ og Gullfaks[REMOVE]Fotnote: https://www.norskpetroleum.no/fakta/felt/gullfaks/ i oktober 2019, og samme måned tildelte de kontrakter til en verdi av fem milliarder kroner – under forutsetning av at prosjektet ble godkjent av myndighetene.

Enova bidrar med finansiering på opptil 2,3 milliarder kroner. I tillegg har Næringslivets NOx-fond støttet prosjektet med 566 millioner kroner.

Målsettingen med prosjektet er at Hywind Tampen skal bidra til videreutvikling av flytende havvindteknologi, og å redusere kostnadene ved framtidige havvindparker. Dette kan bidra til å skape nye industrimuligheter for lisensene og den norske leverandørindustrien.

Blant teknologien som skal prøves ut er flytende betongstruktur, og det er det første betongprosjektet offshore siden Troll. Betongfundamentene er 107 meter høye. Søylene skal ha et felles forankringssystem som leveres av Kværner.

Også installasjonsmetoder skal testes, og det skal prøves ut nye og større turbiner. Høyden fra havoverflate til rotortupp er hele 190 meter. Hvert av de tre bladene er 81,5 meter lange. De oppgraderte turbinene fra Siemens har en kapasitet på 8,6 MW hver. Vindturbinene vil kobles sammen i en sløyfe med et 2,5-km langt kabelnett med kapasitet på 66kV.

Illustrasjon av Hywind Tampen flytende vindmøllepark. Illustrasjon: Equinor

Vindturbinene skal levere elektrisk kraft til olje- og gassinstallasjonen i nærheten. Leveransene av elektrisk kraft må kobles på det eksisterende kraftgenereringssystemet for gass på plattformene. Når dette systemet er ferdig utviklet og utprøvd kan det forhåpentligvis brukes på plattformer andre steder også. Det kan gi nye muligheter for leverandørindustrien i Norge.[REMOVE]Fotnote: https://www.tu.no/artikler/departementet-godkjenner-utbyggingen-av-hywind-tampen/489691

 

Filmer:

https://cloud.brandmaster.com/brandcenter/en/equinor/component/default/42131

https://www.tu.no/video/slik-skal-hywind-tampen-bygges/1318

Fotnoter

    close Lukk

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *