1978 -1988

På egne bein – et integrert oljeselskap