2007 -2014

Fusjon og internasjonal satsing

2007

Teknologi og miljø: Klima og miljø

Månelanding

Høytflyvende visjoner er en innarbeidet del av statsministerens nyttårstale, et årlig...

I Norge og verden: Internasjonalt

I Canadas dype skoger

Canada er et svært land i utstrekning med rike naturressurser. Her ville Statoil...

I Norge og verden: Internasjonalt

Offshore på Canadas østkyst

Den norske historien om oljevirksomhet utenfor østkysten av Canada startet i 1996. Norsk...

I Norge og verden: Internasjonalt

Ukjente dyp i Indonesia

I 2007 sikret Statoil seg de første lisensene på dypt vann i Indonesia, og i 2011...

I Norge og verden: Norsk sokkel

Snøhvit – det «usynlige» gassfeltet

Snøhvit var det første feltet som ble bygd ut i Barentshavet – et område med lange,...

I Norge og verden: Internasjonalt

Trøbbel og standhaftighet i Libya

Equinors engasjement og turbulente historie i Libya starter i 1990-årene. Engasjementet...

Teknologi og miljø: Teknologi og forskning

Separator på havets bunn

Visjonen om «Havbunnsfabrikken» ble lansert av Statoil i 2012. Å flytte prosessanlegg...

Styring av og i Equinor: Organisasjon og ledelse

Fusjonen med Hydro – en ventet overraskelse

Drømmen om å få til en sammenslåing mellom Statoil og Norsk Hydros olje- og...

I Norge og verden: Internasjonalt

Storbritannia – ikke et hvilket som helst utland

I hvilken grad kan vi si at Storbritannia og britene har en spesiell plass i...

I Norge og verden: Internasjonalt

Petroleumsutvinning i Storbritannia

Et sentralt trekk ved Statoils/Equinors mangslungne virksomhet i Storbritannia er knyttet...