1989 -2000

Nordover, nedover, utover- første internasjonalisering