Toppledelsen gjennom 50 år

text_format
Arve Johnsen, Harald Norvik, Olav Fjell, Helge Lund, Eldar Sætre og Anders Opedal. Dette er kjente navn for de fleste med interesse for Equinor. Selv om det nok kan være ensomt å være toppleder har disse seks hatt hjelp og støtte i den øverste ledergruppen. Her følger en gjennomgang av hovedledelsen/konsernledelsen i Statoil/Equinor.
Av Björn Lindberg, Norsk Oljemuseum
- Offisielle portretter av Arve Johnsen, Harald Norvik, Olav Fjell, Helge Lund, Eldar Sætre og Anders Opedal. Foto: Ole Jørgen Bratland, Øyvind Hagen/Equinor

Det kan være noe utfordrende å finne ut av hvem som faktisk var en del av den øverste ledelsen i selskapet. Informasjonen i denne artikkelen er i hovedsak hentet fra årsmeldingene. Siden det ikke alltid tydelig fremkommer hvem som satt i toppledelsen, er det gjort noen antagelser, så listen publiseres med forbehold om feil.[REMOVE]Fotnote: Listen som viser konsernledelsen i Equinor de siste 50 årene finnes her: Konsernledelsen gjennom 50 år

Diversiteten i toppledelsen kan man mene mye om, og vil variere med hvilke parametere det måles på. En lang rekke med norske menn, og en betydelig kortere rekke med utlendinger og kvinner har vært med på å styre Statoil – etter hvert Equinor – gjennom 50 år. Dette har de gjort med stor spennvidde i både titler, ansvarsområder og størrelse på organisasjon. Andre parametere som kan indikere mangfold, er ikke vurdert i denne gjennomgangen.

Arve Johnsen var administrerende direktør, mens Harald Norvik, Olav Fjell, Helge Lund, Eldar Sætre og Anders Opedal har båret tittelen konsernsjef. Den øverste ledergruppen var under Arve Johnsen kalt hovedledelse, mens det fra og med Harald Norviks tid kalles konsernledelse. Gruppen har variert mye i størrelse og sammensetning.

Frem til utgangen av 2021 hadde om lag 70 ulike personer vært i ledelsen av Statoil/Equinor. Mange av disse er gjengangere som fikk lang tid i selskapet, mens andre navn bare dukker opp ett år og forsvinner. Noen finner en igjen i topplederstillinger i andre selskap.

Stabilt under Johnsen

Hvorvidt avdelingslederne de første årene var å betrakte som en del av hovedledelsen er ikke enkelt å finne ut fra årsmeldinger og tidsskriftet Status. Det er antatt at Arve Johnsen og viseadministrerende direktør Henrik J. Ager-Hanssen sammen utgjorde hovedledelsen frem til 1977 da denne ble utvidet med to direktører. Henrik J. Ager-Hanssen var viseadministrerende direktør i hele tretten år, inkludert de to første årene til Harald Norvik.

Hovedledelsen ble utvidet med enda en direktør i 1981, og igjen i 1984, slik at i Arve Johnsens siste år bestod hovedledelsen av seks personer. Det var stabilitet i hovedledelsen under Arve Johnsen. I hans 14 år som leder var bare seks personer i tillegg til ham selv og nevnte Ager-Hanssen innom: Jacob Øxnevad (direktør merkantil/teknisk), Jakob Eri (direktør drift/merkantil), Jan M. Wennesland (direktør teknisk), Jon Huslid (direktør teknisk), Kåre Frank (direktør teknisk) og Martin Bekkeheien (direktør).

Arve Johnsen. Foto: ukjent/Equinor

Barrierer brytes

Fra Harald Norviks inntreden i 1987 endret den øverste ledelsen navn til konsernledelse, og frem til hans avgang i 1999 var 18 personer innom konsernledelsen. De første årene stod Ager-Hanssen, Jakob Bleie og Martin Bekkeheien for kontinuitet fra Arve Johnsens periode, men i 1989 var det et lag av nye koster. Størrelsen på konsernledelsen varierte fra fire personer (1991 og 1992) til ni personer (1998). Flere milepæler ble nådd under Norviks ledelse:

I 1989 ble svenske Staffan Riben den første utlendingen i konsernledelsen, og fikk ansvaret for Raffinering og markedsføring. Neste utlending ble amerikaneren Roger O’Neil, og i 1998 dukket det opp enda en svenske – Sten-Åke Forsberg. Ved inngangen til jubileumsåret 2022 har det i selskapets historie til sammen sittet ti utlendinger i konsernledelsen (fire briter, to amerikanere, tre svensker, én portugiser). På det meste har fire medlemmer vært ikke-norske (i 2021 med Ulrica Fearn, Carri Lockhart, Ana Fonseca Nordang og Al Cook).

De to første kvinnelige medlemmene av konsernledelsen kom i 1998 med Elisabeth Berge og Grethe K. Moen som fikk ansvaret for henholdsvis Statens Direkte Økonomiske Engasjement (SDØE) og Industri og handel. Disse var de første av foreløpig 13 kvinner i Equinors toppledelse, hvorav hele seks satt i konsernledelsen i 2021 (Carri Lockhart, Irene Rummelhoff, Jannicke Nilsson, Ulrica Fearn, Siv Helen Rygh Torstensen og Ana Fonseca Nordang).

Urokket

Olav Fjell hadde i løpet av sine fire år som konsernsjef åtte personer innom konsernledelsen, med veldig få endringer. Av disse åtte var én kvinne (Elisabeth Berge) og én utlending (briten Richard John Hubbard). Elisabeth Berge, Erling Øverland og Peter Mellbye representerte kontinuitet både fra tiden før og tiden etter Olav Fjell, mens Inge K. Hansen og Richard John Hubbard var eksterne rekrutteringer inn i konsernledelsen.

Nye koster med Lund og Hydro

Under Helge Lund (2004-2014) var 21 personer innom konsernledelsen, hvorav fem kvinner og tre ikke-norske. I Lunds første konsernledelse ved slutten av 2004 var hele åtte personer nye fjes, hvorav Lund selv og personalsjef Jens Jenssen kom fra Aker. Kun Erling Øverland og Peter Mellbye fortsatte fra forrige konsernledelse. Størrelsen på konsernledelsen var stabil på ni-ti personer. Etter fusjonen med Hydros olje- og energidivisjon i 2007 kom tre personer fra Hydro inn i gruppen (Hilde Merete Aasheim, Tore Torvund og Morten Ruud). Disse ble imidlertid ikke sittende lenge, allerede påfølgende år var de erstattet av to nye personer fra Hydro-delen (Helga Nes og Øystein Michelsen) og én fra Statoil (Gunnar Myrebø).

Stø kurs med Sætre

Under Eldar Sætres (2014-2020) første år var det få endringer i konsernledelsen, kun to nye personer var å se ved utgangen av 2014. I alt var 15 personer innom konsernledelsen under Sætre, hvorav fire utlendinger og tre kvinner. Gruppen ble etter hvert utvidet til å omfatte elleve personer, og ingen eksterne rekrutteringer ble gjort til konsernledelsen.

Kvinneandelen økes under Opedal

Anders Opedal fortsatte med stort sett samme mannskap da han overtok roret i etter Eldar Sætre i 2020. Kun tre nye fjes var å se konsernledelsen, hvorav to var fungerende i stillingen. Kvinneandelen har økt merkbart under Opedal, med henholdsvis seks (av elleve) og fem (av tolv) i 2021 og 2022. Ulrica Fearn, med ansvarsområde økonomi og finans, er foreløpig den eneste eksterne rekrutteringen.

Lang og tro tjeneste

Peter Mellbye er den med lengst fartstid av alle i konsernledelsen – han var en del av den i 18 år sammenhengende (fra 1994 til 2011) under tre ulike konsernsjefer (samt to fungerende konsernsjefer). Mellbyes ansvarsområder var europeisk gass, naturgass, og internasjonal undersøkelse/utvikling og produksjon.

Margareth Øvrum fikk hele 17 år i konsernledelsen under tre ulike konsernsjefer før hun ga seg i 2020. Hun hadde i løpet av sine år ansvar for teknologi, prosjekter, ny energi, boring samt utvikling og produksjon i Brasil.

Eldar Sætre fikk også 17 år i konsernledelsen, åtte som konserndirektør for økonomi og finans, tre som kom konserndirektør for markedsføring, prosessering og fornybar energi, og de seks siste som konsernsjef.

Fotnoter

    Relevante artikler

    close Lukk

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *