Styret gjennom 50 år

text_format
Styret til Den norske stats oljeselskap A/S begynte med en håndfull norske menn i 1972, og har i årenes løp blitt utvidet til et par håndfuller (opptil elleve personer) som også inkluderer kvinner og utenlandske statsborgere.
Av Björn Lindberg, Norsk Oljemuseum
- Statoil-styret (i 1974) med vararepresentanter og adm. direktør fotografert under et besøk på Statfjord-feltet. F.v.: fylkesmann Einar H Moxnes, fylkesordfører Ottar Vollan, direktør Finn Lied (formann), stortingsrepresentant Kristin Lønningdal, sivilingeniør Tore Sund, siviløkonom Hans Johan Ødegård, sekretær Åse Gjerdsjø, adm. direktør Arve Johnsen, stortingsrepresentant Ole Myrvoll, sivilingeniør Erik Kastellet og professor J. A. Kreyberg. Foto: Harry Nor-Hansen/Equinor

Den konstituerende generalforsamlingen til Den norske stats oljeselskap A/S 18. september 1972 valgte et styre bestående av fem medlemmer som skulle sitte frem til den ordinære generalforsamlingen i 1975. Jens Christian Hauge (Ap) ble utnevnt som styreformann. Generaldirektør Vidkunn Hveding (H) ble viseformann, stortingsrepresentant Aksel Fossen (Ap) og direktør Per M. Hansson (H) ble styremedlemmer. Dosent Åge Solbakken ble utnevnt til varamann. Disse ble ikke sittende til 1975, men til generalforsamlingen 21. juni 1974.[REMOVE]Fotnote: En oversikt over styremedlemmene i Equinor de siste 50 årene finnes her: Styremedlemmer 1972-2022

Størrelse og vedtekter

Fra 1974 står det i vedtektene at styret skal bestå av syv medlemmer som velges av generalforsamlingen, hvorav to «oppnevnes blant seks kandidater valgt av og blant de ansatte». Fra 1977 ble dette endret til at de ansatte selv valgte direkte.

I 1986 ble styret utvidet til åtte personer, og påfølgende år ble antall styremedlemmer valgt av ansatte økt fra to til tre slik at styret omfattet ni medlemmer, og har frem til dagens dato variert fra ni til elleve medlemmer.

Per 11. mai 2022 sier Equinors vedtekter: «Selskapets styre skal ha 9–11 medlemmer. Styrets medlemmer, herunder leder og nestleder, velges av bedriftsforsamlingen. For ansattrepresentantene kan velges varamedlemmer i samsvar med regler gitt i eller i medhold av allmennaksjeloven. Styrets medlemmer velges for inntil to år.»

Bedriftsforsamlingen velges i sin tur av generalforsamlingen (2/3 av medlemmene) og blant de ansatte (1/3 av medlemmene).

Ikke bare norske menn

I selskapets historie har godt over 100 personer, i tillegg til varamedlemmer, vært innom styret. Diversitet kan selvsagt måles med mange ulike parametere, her er kun en oversikt over kjønn og nasjonalitet. Til og med juli 2022 har 87 menn og 31 kvinner vært styremedlemmer. Det har vært tolv styreledere (med varierende titler som formann, styreleder og leder), alle menn.

Det første kvinnelige styremedlemmet dukket opp som vara i 1974 (Høyre-politiker Kristin Lønningdal), og det første faste medlem var ansattrepresentanten Åse Gjerdsø i 1976. Ikke før selskapet var 25 år – i 1997 – fikk styret sin første kvinnelige nestleder (Ellen Mo), og det har deretter vært fire kvinnelige nestledere (Kaci Kullmann Five, Marit Arnstad, Grace Reksten Skaugen og Anne Drinkwater). Så lang så har det ikke vært noen kvinnelige styreledere (bortsett fra Kaci Kullmann Five som var konstituert styreleder september-november 2003).

I 2000 dukket den første utenlandske statsborgeren opp, franskmannen Jérôme Contamine. Deretter har det vært seks nasjonaliteter representert (amerikansk, britisk, tysk, canadisk, fransk og nederlandsk) fordelt på ti personer, hvorav noen med dobbelt statsborgerskap. Tre av disse har hatt rollen som nestleder.

Superveteran

Lill-Heidi Bakkerud. Foto: Øyvind Hagen

Flere personer har sittet i styret gjennom en årrekke. Finn Lied var styreformann i hele ti år (1974–1983), mens Marit Reutz (1987–1996), Arnfinn Hofstad (nestleder 1987–1996), Roy Franklin (2007–2012, så nestleder 2015–2018) og Stig Lægreid (2013–2022) satt like lenge.

Grace Reksten Skaugen fikk 12 år i styret (2002–2013), mens Bjørn Tore Godal foreløpig har bokført hele 14 år (2010–2022).

Suverent flest år i styret har imidlertid ansattrepresentant Lill-Heidi Bakkerud. Hun ble valgt som varamedlem i 1994, og som fast medlem fra 1998 til 2002 og igjen fra 2004 til 2016, altså hele 17 år. I løpet av den tiden har fem konsernsjefer rapportert til styret Bakkerud var en del av (Norvik, Fjell, Øverland, Lund og Sætre). Bakkerud (f. 1963) er utdannet prosesstekniker og jobbet i petrokjemianleggene på Rafnes og på Gullfaks-feltet før hun ble fagforeningsleder i Statoil på heltid. Bakkerud representerte Nopef, og fra 2006 IndustriEnergi, og har siden landsmøtet i 2017 vært nestleder i forbundet (per august 2022).

Fotnoter

    close Lukk

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *